20.05.2018.

SELECTIO Indeks žena: Porast udjela žena u upravama hrvatskih kompanija

SELECTIO Indeks žena, koji mjeri udjel žena u upravama društava u sastavu indeksa Crobex, u 2018. je lagano porastao na 18,8% u odnosu na 17,7% krajem 2017.

Najveći udjel žena u upravama imaju Ericsson Nikola Tesla d.d. (100%), te AD Plastik d.d., Arena Hospitality Group d.d., OT-OPTIMA TELEKOM d.d. te Brodogradilište Viktor Lenac d.d. (svi 50%).

Za usporedbu, zastupljenost žena u upravama 100 najznačajnijih društava na Londonskoj burzi prema podacima The Female FTSE Board Report za 2017. je 27,7%. Europska unija kao prioritet ima ekonomsko osnaživanje žena i poticanje njihovog rada na vodećim funkcijama. Prema zadnjim dostupnim podacima iz 2016. godine prosjek zastupljenosti žena u upravama u cijeloj EU je 23%.

Zastupljenost žena u upravama društava sastavnica Crobexa slična je zastupljenosti žena u politici – u trenutnom sazivu Sabora udio žena je 19,9%. U znanosti, mjereno udjelom u redovitom članstvu HAZU, udjel žena je tek 9,5%.

Postotak kompanija koje u upravama nemaju niti jednu ženu tzv. „zero companies“, u posljednjih se godinu dana smanjio za 9 p.p. u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Takvih kompanija u sastavu CROBEXA je trenutno 41%.

SELECTIO već 12 godina trgovačkim društvima dodjeljuje Certifikat Poslodavac Partner za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima. Udjel žena u upravama društava dobitnika Certifikata Poslodavac Partner iznosi 20,7%. Na listi se ističu tvrtka Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o. i Laguna Novigrad d.d. (100%), Philip Morris International d.o.o. (66,7%), JGL d.d. (57,1%) te Ciklopea d.o.o., HBOR, Pliva i Tele2 d.o.o. (50%).

Iako je trenutna vrijednost Indeksa manja nego 2015., kad je imao svoj maksimum sa 20,9%, dugoročni trend je rastući, te je u deset godina, od 2008. do 2018. porastao od 7 p.p.. Stoga vjerujemo da će se rasta nastaviti.

SELECTIO je u Hrvatskoj vodeća grupacija za savjetovanje u ljudskim resursima i potragu za kadrovima.
Za više informacija: Aleksandar Zemunić, direktor, aleksandar.zemunic@selectio.hr.