13.05.2019.

SELECTIO Indeks žena: Pad udjela žena u upravama hrvatskih kompanija

SELECTIO indeks žena, koji mjeri udjel žena u upravama društava u sastavu indeksa CROBEX, u 2019. je značajno pao na 14,5% u odnosu na 19,7% krajem 2018. godine.

Najveći udjel žena u upravama imaju Ericsson Nikola Tesla d.d. (100%), ujedno i jedina tvrtka s predsjednicom Uprave, te Arena Hospitality Group d.d. (50%), AD Plastik d.d. i Adris grupa d.d. (obje 33,3%).

Za usporedbu, zastupljenost žena u upravama 100 najznačajnijih društava na Londonskoj burzi prema podacima The Female FTSE Board Report za 2018. je 29% i ukazuje na trend porasta, za razliku od Hrvatske. Prema podacima Europskog instituta za jednakost spolova iz 2018., udjel žena u najznačajnijim društvima izlistanim na burzama u Europskoj uniji je 26,7%.

Zastupljenost žena u politici – trenutnom sazivu Sabora je 20,5%, znatno manja od udjela žena u politici država Europske unije (31,3%), kao i u znanosti – mjeren udjelom u redovnom članstvu HAZU-a sa tek 10,9% čime kaska za europskim prosjekom koji je u 2017. godini iznosio 21,6%.

Postotak kompanija, sastavnica CROBEXA, koje u upravama nemaju niti jednu ženu tzv. zero companies je 56,3% dok primjerice svih 100 najznačajnijih kompanija na Londonskoj burzi imaju barem jednu ženu u upravi.

SELECTIO već 13 godina trgovačkim društvima dodjeljuje Certifikat Poslodavac Partner za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima. Udjel žena u upravama društava dobitnika Certifikata Poslodavac Partner iznosi 20,9%. Dobitnice koje se ističu su Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. i Laguna Novigrad d.d. (100%), Philip Morris Zagreb d.o.o i Poslovna inteligencija d.o.o. (66,7%), Jadran-galenski laboratorij d.d. (57,1%) te Ciklopea d.o.o., HBOR, Pliva Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o. (svi 50%).

Trenutna zastupljenost žena na važnim funkcijama pala je na razinu 2010. godine na kojoj je bila u vremenu bitno manje osviještenosti o rodnoj neravnopravnosti na rukovodećim pozicijama. U skladu s time, nužno je upozoriti na važnost uključivanja žena u upravljanje kompanijama u svrhu uspješnog i kvalitetnog poslovanja.