Upravljanje promjenama u timu

Ustaljeni timovi suočavaju se s teškoćama različitih uzroka – uljuljkanost i inertnost, grupna dinamika, natjecateljsko ponašanje pojedinaca, sukobi, slabi rezultati. Sve navedeno razlog je za analizu uzroka i pokretanje promjena koje će tim vratiti u balans i efikasnost, istovremeno vodeći računa o pojedincu i o timu.

U analizi uzroka i implementaciji potrebnih promjena za efikasno funkcioniranje tima koristimo se modelom timskih uloga Belbin timske uloge.