Dizajn i redizajn organizacijske strukture

Analizom formalne organizacijske strukture i opisa radnih mjesta omogućuje se uvid u podjelu odgovornosti za radne zadatke, linije komunikacije, efikasnost korištenja zajedničkih funkcija, kao i prikaz eventualnih nelogičnosti u hijerarhijskim razinama i nazivima radnih mjesta.

Rezultati osnovne analize organizacijske strukture:

  • objektivna slika stanja i definicija prioriteta (organizacijske promjene, potrebe za boljom definicijom procesa, plan novih zapošljavanja)
  • analiza poslovnih procesa među sektorima (razine odgovornosti, linije komunikacije, odnosi s internim i eksternim klijentima)
  • analitički prikaz ključnih poslovnih procesa unutar sektora, s naglaskom na ključne figure
  • analiza eventualnih nelogičnosti u sagledavanju problema i ciljeva sektora (usporedba stajališta uprave i stajališta ključnih figura unutar sektora)
  • sugestije organizacijskih promjena (redefiniranje organizacijske pripadnosti određenih funkcija, glavnih ciljeva i svrhe pojedinih odjela, sugestija definicije dijeljenih servisa i uvođenja eventualnih dodatnih funkcija)

Analizu organizacijske strukture preporučamo kao prvi korak u poduzimanju daljnjih mjera organizacijskog razvoja ili redizajna. Prikaz ne usklađenosti, neefikasnosti i manjka resursa daje konkretne smjernice i sugestije za daljnje akcije.