Upravljanje promjenama u organizaciji

Potreba za promjenom u organizaciji, došla ona iz okruženja organizacije ili iz nje same, nezaobilazan je događaj ili događanja u životu svake organizacije. Ustaljeni procesi i načini rada bit će dovedeni u pitanje.

Održivost i uspješnost mogući su samo za inovativne i visoko prilagodljive organizacije, koje znaju na najbolji način mobilizirati svoje resurse – materijalne i ljudske.

Prilagodba i poboljšavanja su među najvažnijim aktivnostima organizacije koja želi postići ili zadržati konkurentsku prednost i zadovoljstvo kupaca.

Poboljšanja su potrebna jer:

  • rezultati većine procesa pokazuju sklonost slabljenju tijekom vremena ako se ne ulažu napori u njihovo poboljšanje
  • izostajanjem poboljšavanja organizacija ne stagnira, nego postaje lošija, jer se konkurencija poboljšava
  • kupci postaju sve zahtjevniji, a neispunjenje zahtijeva znači gubitak kupaca.

Zbog toga nije upitno da li poboljšavati, nego kako, koliko i koliko često poboljšavati.

Istovremeno, otpor prema promjenama, odnosno potreba za sigurnošću i predvidljivošću, u dubini je ljudske prirode, što je današnjim rukovoditeljima jedan od većih izazova – kako osvijestiti potrebu za promjenom, kako umanjiti osjećaj opasnosti i zahtjevnosti koji promjena može donijeti, kako stvoriti pozitivnu i inovativnu klimu, kako motivirati zaposlenike na prihvaćanje i provođenje promjena i implementiranje promjene.

SELECTIO provodi “4 sobe promjene” metodologiju upravljanja promjenama.