Sustav mentoringa

Znanje je jedno od ključnih kapitala organizacije i njena strateška prednost. Bilježi se na nevjerojatno puno načina i mjesta u organizaciji od kojih su neka dostupna svima, a neka samo nekim zaposlenicima te se javlja pitanje što to znači za upravljanje znanjem u organizaciji. Gubitak korporativnog znanja između odvojenih projekata i/ili odlaskom zaposlenika ima značajne posljedica na performanse, produktivnost i kompetitivnost organizacije. Stoga je prijenos znanja jedna od vitalnih funkcija.

Čuvanje, prenošenje, dijeljenje, upravljanje i razvijanje znanja kroz sustav mentoringa omogućava sistematski i organizirani pristup koji uključuje:

  • detektiranje knowledge workera zaposlenika koji posjeduju najviše znanja
  • izradu mape znanja u organizaciji
  • detektiranje zaposlenika koji bi obavljali funkciju mentora
  • izradu modela mentoriranja prema složenosti radnih mjesta
  • razlučivanje formalnog i neformalnog mentorskog sustava
  • motiviranje mentora
  • obveze mentora i mentee-ija
  • direktnu i mjerljivu korist organizacije i zaposlenika od sustava mentoringa.