Program zadržavanja zaposlenih

Programi zadržavanja zaposlenih – retention programi – odnose se na privlačenje, identifikaciju i upravljanje razvojem karijere ključnih zaposlenika.

Cilj implementacije programa zadržavanja zaposlenika je smanjenje troškova uzrokovanih neželjenim odlascima zaposlenika te povećanje produktivnosti zbog veće sposobnosti organizacija da privuče talente.

Razvoj sustava zadržavanja zaposlenika uključuje sve razine organizacije:

  • angažman menadžmenta
  • razvoj direktnih voditelja-lidera
  • razumijevanje potreba zaposlenika
  • podršku članova tima.

Rezultati razvoja i implementacije programa zadržavanja ključnih zaposlenika su:

  • analiza fluktuacije i analiza razloga neželjenih odlazaka
  • provođenje ispitivanja stavova zaposlenika, analiza i interpretacija rezultata
  • edukacija menadžmenta i njihova priprema za preuzimanje odgovornosti u provođenju korektivnih aktivnosti i kreiranju pozitivne organizacijske klime (poznavanje  motivacijskih faktora, motivacijskih tehnika i alata)
  • implementacija procesa i procedura korištenja alata (ulazni upitnici, povratna informacija kandidata, praćenje procesa orijentacije, izlazni intervju).