Ispitivanje stavova zaposlenika i zadovoljstvo poslom – engagement

Povećanje zadovoljstva poslom važno je zbog humanih vrijednosti koje organizacija poštuje, a jednako tako i zbog koristi koje poslodavac može imati kroz smanjenje izostanaka  s posla, smanjenu fluktuaciju, smanjenu stopu bolovanja, bolju radnu atmosferu, kao i povećanu produktivnost, posebno kod nekih skupina zaposlenika.

Kako zaposlenici doživljavaju svoj posao, nadređene, kolege, radno okruženje i mnoge druge elemente radnog odnosa, a sve to ima jasan utjecaj na uspjeh poslovanja. Razlozi zadovoljstva i nezadovoljstva nisu isti – fokus na nagrađivanje dovoljan je za zadovoljavanje osnovnih potreba zaposlenika, ali motivacija i organizacijska klima orijentirana postizanju izvrsnih rezultata postižu se zadovoljavanjem drugih (viših) potreba.

Faze i rezultati ispitivanja stavova i zadovoljstva zaposlenika:

  • analiza radnog okruženja, priprema metodologije za ispitivanje, provođenje ispitivanja
  • analiza i interpretacija rezultata
  • radionica s menadžmentom na temu analize rezultata i izrade plana korektivnih aktivnosti
  • komunikacija rezultata i plana korektivnih aktivnosti zaposlenicima.

Rezultat ispitivanja je objektivna slika pokazatelja koji utječu na produktivnost, uz mogućnost usporedbe (vremenske, interne, eksterne).