Dizajn i redizajn sustava praćenja radne uspješnosti

Područje praćenja radne uspješnosti zaposlenika jedno je od najslabijih karika u mnogim organizacijama. Takvim organizacijama prijeti tiha opasnost da se prema najboljim zaposlenicima odnose jednako kao prema prosječnim ili možda čak kao prema najslabijim zaposlenicima. Dizajn i redizajn sustava praćenja radne učinkovitosti obuhvaća:

 • pravilno i praktično postavljanja sustava praćenja radne uspješnosti zaposlenika i organizacije
 • izradu ključnih pokazatelja uspješnosti na razini cijele organizacije, njenih dijelova i radnih mjesta
 • oblikovanje jasnih standarda rada i definiranje modela željenih kompetencija prilagođenih organizaciji
 • kako razlikovati dobrog radnika od prosječnog
 • definiranje modela procjene rada
 • metode postavljanja ciljeva i davanja povratnih informacija o radu zaposlenika.

Motivirajući sustav nagrađivanja definira kriterije procjene učinka, kao i kriterije određivanja visine i vrste nagrade za postignute rezultate.

Neki od ciljeva procesa procjene radnog učinka – performance management

 • osigurati da svi zaposlenici znaju što se od njih očekuje
 • osigurati da se radni učinak transparentno ocjenjuje
 • osigurati da svaki zaposlenik dobije povratne informacije o svom radnom učinku.

Definiranje vrsti dodatnih materijalnih i nematerijalnih nagrada, kao i kriterija njihovog dodjeljivanja, omogućuje:

 • nagrađivanje i isticanje doprinosa u postizanju poslovnih ciljeva
 • nagrađivanje i isticanje ponašanja u skladu sa željenom etikom poslovanja
 • nagrađivanje izvrsnih specijalista neovisno o hijerarhijskoj razini.

Sustavi upravljanja radnim učinkom uvode se s ciljem implementacije poslovne strategije te su zato vrlo različiti i prilagodljivi.

Izvrsni zaposlenici motivirani su za postizanje rezultata. Jasna komunikacija očekivanja i transparentni kriteriji ocjene njihova postignuća povećavaju produktivnost, kooperativnost i zadovoljstvo zaposlenika.

Rezultati implementacije performance management procesa i nagrađivanja učinka:

 • analiza postojećeg sustava postavljanja individualnih ciljeva i nagrađivanja rezultata rada
 • razvoj i implementacija performance management sustava prilagođenog konkretnoj organizaciji (model, dinamika provođenja i odgovornosti u provođenju novih procesa
 • ažuriranje opisa radnih mjesta definicijom ključnih radnih aktivnosti i standarda uspješnosti za pojedina radna mjesta
 • implementacija alata i dokumentacije potrebne za provođenje, administriranje i arhiviranje procesa
 • edukacija svih sudionika u procesu.