Definiranje modela ključnih i specifičnih kompetencija

Izrada modela ključnih kompetencija je definiranje onih karakteristika – znanja, vještina, sposobnosti, stavova, motiva – koje moraju posjedovati svi zaposlenici kako bi organizacija postigla zadane ciljeve na željeni način. Ključne kompetencije su one kompetencije koje organizacija mora posjedovati kako bi si osigurala konkurentnu prednost i dugoročni opstanak.

Cilj izrade modela ključnih kompetencija je jasna definicija razlike između izvrsnosti i prosječnosti te željenog “kako” postizati zadane ciljeve.

Procjena stadija razvijenosti ključnih kompetencija zaposlenika i donošenje odluka o zaposlenicima na temelju toga bogatije je informacijama, za mnoga je radna mjesta transparentnije i jasnije orijentirano prema budućnosti od donošenja odluka na osnovu uspješnosti zaposlenika na sadašnjem radnom mjestu.

Procjena posjedovanja ključnih kompetencija upućuje na:

  • konkretne edukacijske potrebe nositelja pojedinih funkcija
  • spremnost na preuzimanje kompleksnijih radnih zadataka, koji osim stručne komponente obuhvaćaju i menadžersku
  • “kako” se posao obavlja, odnosno na koji način zaposlenik živi vrijednosti koje organizacija razvija i brani
  • talente koji nisu dovoljno iskorišteni na trenutnom radnom mjestu ili uopće nisu zastupljeni u određenom timu, a mogli bi značajno doprinijeti kvaliteti obavljanja posla.

Cilj procjene kompetencija zaposlenika je transparentnije planiranje razvoja karijere zaposlenika.

Rezultat modela ključnih kompetencija je:

  • usporedba željenog i trenutnog stanja kompetencija, odnosno znanja i vještina, unutar tima
  • dinamičniji proces zapošljavanja
  • proces ocjenjivanja radnog učinka koji ocjenjuje što se radi i kako se radi
  • identifikacija i razvoja talenata.