Analiza HR funkcije i definiranje HR strategije

Analiza funkcije upravljanja ljudskim resursima (HR Audit) predstavlja sveobuhvatnu analizu procesa upravljanja ljudskim resursima, s ciljem dobivanja detaljnog i strukturiranog uvida u način kako tvrtka sada provodi procese upravljanja ljudskim resursima, uz grafičke prikaze kriznih točki, naglasak na izvrsnosti, i sugestiju potrebnih promjena.

HR Audit obuhvaća:

  • analizu dokumentacije i strukturirane intervjue
  • pregled trenutnog stanja u upravljanju ljudskim resursima
  • detaljan uvid u procese regrutiranja i selekcije, usavršavanja i razvoja djelatnika, interne komunikacije, procjene rada i nagrađivanja zaposlenika te strateških odrednica u upravljanju ljudskim resursima
  • usporedbu razlika u prioritetnim područjima upravljanja ljudskim resursima u pojedinim odjelima, kao i razlike u načinu upravljanja ljudskim resursima pojedinih menadžera.

Rezultati HR Audita:

  • analiza i pregled ključnih procesa unutar organizacije, uz grafičke prikaze kritičnih točki, kao i snažnih područja upravljanja ljudskim resursima
  • benchmarkanalizu u odnosu na stanje u ostalim organizacijama u Hrvatskoj općenito te u pojedinoj djelatnosti specifično.

Uz minimalan utrošak vremena od strane vaše organizacije, postupak HR Audita se temelji na provjerenoj metodologiji, koju SELECTIO koristi već nekoliko godina, te kontinuirano razvija na temelju povratnih informacija klijenata.

Na temelju uvida dobivenog tijekom HR Audita, stručni SELECTIO tim predložit će optimalan dizajn HR funkcije u vašoj organizaciji, usklađen s poslovnom strategijom.