Razvoj HR funkcije u organizaciji

HR funkcija jedna je od ključnih poslovnih funkcija koja omogućuje uspješnije poslovanje organizacije – kontinuirano prati razvoj poslovanja, podržava tržišnu orijentaciju i potrebe, uključena je u dinamiku tekućih poslovnih procesa te u kreiranje dugoročnih poslovnih strategija i politike.

Upravljanje ljudskim potencijalima kao poslovna funkcija objedinjuje poslove i zadaće vezane za planiranje, razvoj i primjenu HR strategije i sustava te uz zaposlenike – proces regrutiranja i selekcije, edukaciju i razvoj, motiviranje, praćenje i nagrađivanje, razvoj karijere te i dr.