Points of You®

Points of You® metodologija – metodologija osobnog, profesionalnog i organizacijskog razvoja

Koristi se kao alat za facilitaciju grupnih procesa, kreativni dio edukacijskih programa, radionica i treninga, kao dio individualnog i timskog coachinga i dr.

points-of-you_2Jedna od temeljnih značajki Points of You® metodologije je rad s fotografijama, riječima, pričama i pitanjima što dovodi do drugačijeg angažmana osobe ili grupe u radu na nekoj temi – dovodi do integracija odnosno „povezivanja“ desne strane mozga (koja kontrolira intuiciju i emocije) i lijeve strane (zadužene za analizu).

Fotografija koju u procesu rada promatramo otvara i potiče našu kreativnu stranu, dok se riječju koja opisuje teme s kojima se suočavamo u svakodnevnom životu, aktivira naš analitički um. Kao rezultat te simultane stimulacije suočavanja naših emocija i razuma (logike) otvaraju se potpuno novi uvidi i nove mogućnosti i rješenja.

points-of-you_3Svaka je Points of You® fotografija pažljivo odabrana – svaka tema je prikazana vizualno (često neobično, neuobičajeno) i nije na očigledan način povezana s popratnom riječju, čime se maksimalno potiče cjelovitost emocija i razmišljanja.

points-of-you_1Metoda je osmišljena kao  proces koji podsjeća na val – u početku nas široko otvara što većem broju različitih stajališta o konkretnom problemu ili situaciji na kojoj želimo raditi. To može biti poslovna strategija, vrijednosti, timska dinamika, donošenje odluka, time management, profesionalna karijera ili bilo koja druga tema koja nam je važna, situacija u kojoj želimo donijeti potrebne (ili teške) odluke. A nakon toga slijedeći korak nas usmjerava prema odabiru rješenja i definiranju konkretnog plana akcije – od svih opcija koje smo otkrili procjenjujemo i odabiremo onu po kojoj želimo djelovati i osmišljavamo konkretne slijedeće korake koji će nas dovesti cilju.

Metodologija koristi dva seta izuzetno bogatih alata:

  • The Coaching Game – baziran na radu s fotografijama, riječima i pričama (story telling)
  • Punctum – baziran na fotografijama, riječima i pitanjima kao pokretačima procesa

SELECTIO je ovlašteni korisnik za provođenje Points of You® metodologije.