HR supervizija

HR supervizija – podrška profesionalnom razvoju HR menadžera i osnaživanju HR funkcije u organizaciji

Supervizija je posljednjih godina postala važan oblik profesionalnog savjetovanja i razvoja stručnjaka. To je proces konzultiranja baziran na praktičnom iskustvu i razmjeni znanja i iskustava, i fokusiran na interpretaciju procesa, učenje i poučavanje iskustvom i savjetovanjem.

Nužna je u profesionalnom razvoju svih koji neposredno rade s ljudima i jedan je od ključnih načina da se osigura djelotvornost i kvaliteta usluga te za poduzimanje kvalitetnih intervencija. Također, jedan je od značajnih faktora prevencije i smanjenja profesionalnog stresa.

Funkcije supervizije su:

  • daljnji stručni razvoj HR profesionalaca (znanja i vještine)
  • razvijanje i održavanje kvalitete rada
  • zaštita mentalnog zdravlja HR profesionalca kroz prevenciju stresa i burnouta
  • supervizija rezultira i osnaživanjem HR funkcije u organizaciji.

Metoda rada i provođenje

Supervizija se odvija individualno, bazira se na (redovitim) sastancima supervizora, iskusnog profesionalca u području ljudskih resursa, s klijentom 1:1 (na mjesečnoj bazi ili ovisno o dogovoru s klijentom) s ciljem superviziranja i mentoriranja u provođenju konkretnih zadataka, npr. pomoć u definiciji određene procedure, HR procesa, etičke dileme, obrasca ili u analizi prikupljenih podataka i slično savjetovanje po pitanjima ljudskih resursa, analiziraju se retroaktivne, trenutne ili planirane buduće aktivnosti.

Rad uključuje usmenu komunikaciju, supervizor daje savjete, iskustvo, sugestije, informacije, prati tok aktivnosti, korigira i usmjerava. A klijent je odgovoran za output u provođenju zadataka.

Osim individualne, provode se i grupne supervizije.