Belbin® timske uloge

Istraživanjem na području timskog rada, Dr. Meredith Belbin razvio je model timskih uloga prema kojem postoji devet skupina ponašanja koje osoba usvoji prilikom rada u timu. Svaki član tima, obzirom na svoje osobine, sposobnosti, znanja i interese, preuzima određenu ulogu u timu i to u području rukovođenja grupom, kreativnosti, usmjeravanja na rezultate rada, analize i donošenja odluka i/ili održavanja međuljudskih odnosa.

Istraživanja su pokazala da tim koji ima uravnoteženu strukturu timskih uloga izvedbom obično nadmaši onaj s neuravnoteženom strukturom, čak i kada uključuje izvanredne pojedince!

Razvojni projekt usmjeren povećanju efikasnosti timskog rada uključuje:

 • analizu zahtjeva radnog okruženja, ciljeva, formalnih i neformalnih međuljudskih odnosa
 • individualnu procjenu članova tima, njihove preferencije u ponašanju, snaga i slabosti
 • procjenu snaga i slabosti tima u cjelini te barijera u postojanju pravog timskog rada.

Rezultati razvojnog programa su:

 • upoznavanje snaga, slabosti i preferencija članova tima, potencijala za daljnji razvoj i područja gdje individualni razvojni programi neće imati učinka
 • povećanje timske efikasnosti – identifikacija najsnažnijih članova tima i najefikasnije podjele radnih zadataka
 • pravi timski rad na izgradnji produktivnih radnih odnosa
 • povećanje efektivnosti rukovoditelja.

Procjena se može koristiti u i svrhu regrutiranja i selekcije novih kandidata jer sadrži konkretne informacije o željenom profilu kandidata za radno mjesto.

Procjena je također korisna u situacijama kada:

 • postojeći tim radi na novom važnom projektu
 • postojeći tim želi povećati i osnažiti dosadašnji uspjeh
 • tim radi u okruženju organizacijskih promjena
 • konflikti u timu ometaju uspješnost tima.