Četiri Sobe Promjene®

Četiri sobe promjeneČetiri Sobe Promjene® je jedan od najkorisnijih i najpraktičnijih psiholoških koncepata promjene u poslovnom svijetu. To je koncept koji opisuje kako pojedinci, velike i male organizacije reagiraju u krizi, stresu te u razvoju i u svakodnevnom životu. Koncept se bavi promjenama, onim što se događa s ljudima i organizacijama u nekoj vrsti promjene i kako oni mogu utjecati na proces promjena preuzimajući odgovornost za svoje osjećaje i postupke. Model je razvijen od strane švedskog psihologa Claesa Janssena, kao dio istraživanja dinamike promjena.

Četiri sobe®  ili četiri psihološka stanja uma – zadovoljstvo, autocenzura i negiranje, zbunjenost i sukobi te nadahnuće i obnova. Matrica četiri sobe promjene sastoji se od dvije sobe koje se opiru promjeni – jedna zbog toga što je osobi u stanju zadovoljstva ugodno i dobro, i nema potrebu za promjenom, a druga jer je u stanju negiranja problema i odbijanja promjene zbog nesigurnosti ili prihvaćanja rutine. Druge dvije sobe otvorene su za promjene jer u jednoj vlada takva klima i postoji želja za promjenom, a u drugoj jer traže izlaz iz takve situacije. U krizi svi se pomičemo iz zadovoljstva u negiranje problema te kroz zbunjenost do odustajanja koje otvara put prema želji za obnovom i razvojem. Navedena stanja vrijede kako za pojedince, tako i za sustave odnosno organizacije. Međutim, načini na koji se pojedinci i organizacije kreću kroz sobe su prilično različiti.

Koriste se dva analitička instrumenta – Uvod u Četiri Sobe Promjene® koji povećava razumijevanje i prihvaćanje različitosti svih vrsta u timu/organizaciji i Organizacijski Barometar® koji pomaže organizaciji, pojedincu ili menadžment timu odgovoriti na pitanja: Kako nam ide? Kako se osjećamo u vezi s tim? Što želimo poduzeti u vezi s tim? Barometar kroz 40 pitanja mjeri klimu grupe ili organizacije. Između ostalog, instrument mjeri stupanj spremnosti za promjenu i služi kao alat za razumijevanje prepreka te planiranje konkretnih akcija. Omogućuje pripremu, analizu i obradu podataka u stvarnom vremenu na način da aktivno uključuje sve zaposlenike. Uključuje zaposlenike u planiranje i upravljanje akcijama tako da su najhitnije stvari adresirane odmah, a u implementaciji rezultata sudjeluju svi. Efekti primjene su vrlo snažni i vitalni za organizaciju.

Važno je napomenuti da, kako bi se moglo raditi s modelima i analitičkim instrumentima teorije/modela Četiri Sobe Promjene morate ili biti certificirani korisnik ili, ako želite raditi s Četiri Sobe Promjene u vašoj organizaciji, morate kontaktirati ovlaštenog korisnika – SELECTIO je ovlašteni korisnik za provođenje modela Četiri Sobe Promjene.

Četiri sobe promjene je registrirani zaštitni znak, sva prava pridržana. Za saznati više kliknite na http://www.forandringensfyrarum.se ili kontaktirajte na info@fourrooms.com.