QHR

QHRlogo_primarniHRV_horiz_RGBQHR je projekt s ciljem efikasnijeg upravljanja zaposlenicima u malim i srednjim tvrtkama. Sastoji se od analize upravljanja zaposlenicima (QHR Audit) i šest razvojnih paketa (QHR Strategy, QHR Recruitment, QHR Performance, QHR Rewards, QHR Development i QHR Engagement). 

QHR Audit je usluga kroz koju tvrtke mogu dijagnosticirati slabosti i snage u upravljanju zaposlenicima i dobiti stručnu pomoć u definiranju daljeg razvoja. Potom organizacije odabiru jedan ili više konkretnih i praktičnih razvojnih paketa kroz koje razvijaju ona područja koja su prioritetna

Razvojni paketi dostupni su u dvije varijante:

  • osnovni razvojni paket namijenjen je tvrtkama koje uopće nemaju ili tek počinju uvoditi neki od procesa dok se
  • napredni paket fokusira na razvoj jedne od funkcija koje već postoje implementirane u poslovanju.

Za više informacija posjetite našu web stranicu Projekt QHR.