12.11.2018.

Predavanje na temu „Primjena sociometrije u organizacijama“.

Na 26. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa sa središnjom temom „Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke“, održanoj od 7. do 10. studenoga 2018. u Sv. Martinu na Muri, kao predavač je sudjelovala i Tanja Prekodravac, Direktorica organizacijskog dizajna i razvoja s temom „Primjena sociometrije u organizacijama“.

Izuzetno puno pažnje posvećuje se hijerarhijsko-organizacijskoj shemi. No, za dobro poslovanje organizacije potrebni su dobri interpersonalni odnosi, a oni nisu ilustrirani na organigramu. Realnost moderne organizacije jest da je ona – mreža, koja je zbroj društvenih i radnih odnosa koji prelaze organizacijske silose i razine. Neformalni putevi komunikacije dijele povjerenje, znanje i podršku. A rad s ključnim influencerima može imati daleko veći učinak. Kritične inicijative za promjene trebaju podršku ključnih ljudi – ako ih ne možemo prepoznati, “slijepi” smo.

Mreža osobnih interakcija se ne otkriva u organizacijskoj shemi, ali ona itekako postoji, a rad s ključnim ili centralnim ljudima unutar tih mreža može pojačati komunikacijske napore, ubrzati promjene i identificirati mogućnosti za promicanje razvoja. Samo ako ih možemo prepoznati.

Usvajanje pogleda na organizaciju kao na mrežu je puno korisnije kada uključuje razumijevanje ponašanja ljudi i veza između ljudi u organizacijama. Ljudi su društvena bića i formu odnosa poput predanosti i povjerenja trebamo postići i za osobne i za korporativne ciljeve.