Psihologijski testovi

Psihologijski testovi su standardizirana, objektivna i pouzdana metoda mjerenja koja predviđa najvjerojatnije ponašanje osobe u određenim situacijama.

Općenito omogućava:

  • sustavno i objektivno ispitivanje intelektualnih sposobnosti (opće, verbalne, numeričke…), komunikacijske sposobnosti, otvorenost i upornost, suočavanje sa stresom, sklonost timskom radu;
  • objektivnu usporedbu rezultata pojedinog kandidata s rezultatima ostalih kandidata;
  • pouzdano predviđanje uspješnosti u njihovim zanimanjima te utvrđivanje jakih i slabih strana zaposlenika.

Psihologijskih mjernih instrumenata ima više vrsta te su u nastavku navedene vrste testova koji se najčešće primjenjuju u procjeni kandidata i zaposlenika.

Testovi sposobnosti

Testovi općih kognitivnih sposobnosti (testovi inteligencije) mjere opću sposobnost logičkog mišljenja, stjecanja znanja i vještina te rješavanja složenih problema i zadataka i stoga dobro predviđaju uspješnost kandidata u različitim složenim poslovima.

Drugi su pak namijenjeni za mjerenje specifičnih sposobnosti važnih za obavljanje pojedinih poslova- specifičnim testovima kognitivnih sposobnosti može se procijeniti verbalno, numeričko, apstraktno rasuđivanje, perceptivna brzina i točnost…

Upitnici osobina ličnosti

Omogućuju detaljan uvid u osobnost i ponašanje zaposlenika, a poseban naglasak stavlja se na procjenu interpersonalnih odnosa, sklonosti za timski rad i suradnju, organiziranost i motivaciju. Upitnicima se ispituju brojne osobine ličnosti, npr. savjesnost, ekstraverzija, emocionalna stabilnost, samokontrola, neovisnost. Stoga služe za predviđanje prilagodbe i postignuća zaposlenika na radnom mjestu.

Dodatni upitnici i testovi za procjenu

U psihologijsko testiranje uključuju se i dodatni testovi kako bi upotpunili sliku o kandidatu/kandidatkinji.

Posjedujemo veliki izbor instrumenata kojima možemo ispitati:

  • radne vrijednosti (Upitnik radnih vrijednosti),
  • prodajne vještine (Upitnik prodajnih kompetencija),
  • stil rukovođenja (Upitnik stila rukovođenja),
  • opću informiranost (Test opće informiranosti)…

Osim psihologijske procjene, ponekad je potrebno provjeriti razinu stručnih znanja kandidata. Prema tome, testiranje može uključivati provjeru znanja rada na računalu, stranog jezika, računovodstva…