Psihologijski testovi

Psihologijski testovi su standardizirana, objektivna i pouzdana metoda mjerenja koja predviđa najvjerojatnije ponašanje osobe u određenim situacijama.

Testovi kognitivnih sposobnosti
– mjere opću sposobnost logičkog mišljenja, stjecanja znanja i vještina te rješavanja složenih problema i zadataka
– dobro predviđaju uspješnost kandidata u različitim složenim poslovima
– postoje specifični testovi kognitivnih sposobnosti kojima se procjenjuje verbalno, numeričko, apstraktno rasuđivanje, perceptivna brzina i točnost…

Upitnici ličnosti
– omogućuju detaljan uvid u osobnost i ponašanje zaposlenika/kandidata
– ispituju se brojne osobine ličnosti (npr. savjesnost, ekstraverzija, emocionalna stabilnost…)
– procjenjuju se i interpersonalni odnosi, sklonost prema timskom radu i suradnji te organiziranost i motivacija

Dodatni upitnici i testovi za procjenu
– procjena timskih uloga i timova
– radne vrijednosti
– prodajne vještine
– stil rukovođenja
– testovi stručnog znanja ( rad na računalu, strani jezik, računovodstvo…)

Procjena timskih uloga i timova (Belbin timske uloge) 
– upoznavanje snaga, slabosti i preferencija članova tima te potencijala za daljnji razvoj
– povećanje timske efikasnosti
– povećanje efikasnosti rukovoditelja

Kontakt

+385 (0)1 6388 299
assessment@selectio.hr