Psihologijski intervju

Psihologijski intervju usmjeren je na osobine ličnosti i motivaciju kandidata, te komunikacijske i prezentacijske vještine. Koristi se u svrhu utvrđivanja postojećih kompetencija kandidata ili zaposlenika te određivanja prostora za napredak i daljnji razvoj.

Strukturirana lista pitanja pokriva sljedeća područja:

– utvrđivanje profesionalnih prednosti i nedostataka
– motivacija i ambicija za daljnji razvoj
– elemente zadovoljstva/nezadovoljstva međuljudskim odnosima i drugim aspektima posla
– utvrđivanje potrebnih edukacijskih sadržaja i razvojnih planova
– procjenu kvalitete odnosa s kolegama i nadređenom osobom

Intervju prilagođavamo potrebama Klijenta, kako sadržajno tako i vremenski.