DNLA – Procjena potencijala

DNLA – Discovering Natural Latent Abilities skupina je alata procjene osmišljenih kako bi omogućili bolje razumijevanje sebe te jasniji uvid u kvalitete kandidata i zaposlenika za poslodavca.

Postoji više od 100.000 podataka koji se koriste prilikom vrednovanja rezultata, metoda je objektivna, valjana i pouzdana te dostupna online na raznim svjetskim jezicima.

Emocionalna inteligencija manifestira se kroz ponašanja koja DNLA opisuje kao “socijalne kompetencije” koje se grupiraju kroz motivaciju za postignućem, međuljudske odnose, želju za uspjehom te sposobnost nošenja sa stresom.

DNLA se bazira na istraživanjima socijalnih kompetencija na radnom mjestu koja su razvijena na prestižnom institutu Max Planck u Münchenu. DNLA je znanstveni model koji sadrži sve ključne faktore socijalnih kompetencija koje imaju značajan utjecaj na profesionalni uspjeh.

DNLA upitnik socijalnih kompetencija omogućuje vam da procijenite trenutačnu razinu 17 soft vještina ključnih za uspjeh. Vrednovanjem u odnosu na najbolje (benchmarking), možemo vam omogućiti detaljnu, znanstveno utemeljenu sliku osobe u tom trenutku. Ti pokazatelji, zajedno s individualnom povratnom informacijom za kandidate te savjetima za osobni napredak, pomažu svakom pojedincu, timu i organizaciji da se razvijaju i ostvaruju svoje ciljeve.

DNLA upitnik rukovoditeljskih vještina pokazuje kako se osoba ponaša u odnosu na najbolje rukovoditelje na određenoj razini na 25 ključnih faktora u području rukovođenja, suradnje i postizanja dogovora te poduzetničkih sklonosti.

Kada se koristi u regrutaciji i selekciji, DNLA značajno smanjuje postotak pogrešnih odluka prilikom zapošljavanja. DNLA je procjena trenutnog potencijala osobe, a postoji mogućnost ponovljene procjene kada mjerimo promjenu u potencijalu te poboljšanje učinka nakon 3-6 mjeseci (prije isteka probnog roka).