Centar za procjenu – Assessment centar

  • jedna od najpouzdanijih metoda procjene
  • može se koristiti u selekciji kandidata ili procjeni razvojnog potencijala postojećih zaposlenika i timova
  • metoda koja kombinira više alata koji omogućuju uvid u ponašanje osobe u realnoj poslovnoj  situaciji (radne primjere, simulacije , intervju i psihologijsko testiranje)
  • aktivnosti se kreiraju sukladno poziciji i kompetencijama organizacije