Centar za procjenu – Assessment centar

Assessment centar je selekcijska metoda koja kombinira više alata selekcije, prvenstveno radne primjere, simulacije, intervjue i testiranja te je jedna od najpouzdanijih metoda procjene. Najčešće se radi o kombinaciji intervjua, psihologijskih testova te individualnih i grupnih aktivnosti pri kojima se procjenjuju kompetencije kandidata relevantne za radno mjesto.

Tijekom definiranja assessment centra, preuzimamo postojeći model kompetencija Klijenta ili skupa s Klijentom definiramo one koje su ključne za radno mjesto za koje se kandidati natječu (na primjer, interpersonalne i prezentacijske vještine).

Rezultat assessment centra je pisano izvješće koje, za svakog kandidata, sadrži procjenu razvijenosti traženih kompetencija kroz interpretaciju i integraciju informacija dobivenih kroz sve aktivnosti centra.

Development centar (razvojni centar) sadrži iste metode i alate kao i assessment centar, ali se razlikuje u ciljevima i načinu kako se proces centra vodi. Za razliku od assessment centra, development centar detektira razvojne potrebe postojećih zaposlenika te se može koristiti pri planiranju sukcesije.