Proces potrage za kadrovima

Regrutiranje kandidata

Naša usluga započinje regrutiranjem odnosno identificiranjem potencijalno interesantnih kandidata. Glavni zadatak naše tvrtke je privući najkvalitetnije kandidate te identificirati i procijeniti najbolje među njima.

Uobičajeni kanali regrutiranja uključuju direktni pristup potencijalnim kandidatima i oglašavanje (na vlastitoj stranici, na internetskoj stranici MojPosao i u novinama). Zahvaljujući dokazanim uspjesima u dosadašnjem djelovanju, stalnom praćenju događanja na hrvatskom tržištu rada, razgranatoj mreži kontakata u raznim industrijama i povjerenju potencijalnih kandidata koji nam se svakodnevno samoinicijativno javljaju, direktnim pristupom postižemo izvrsne rezultate i u većini slučajeva tako rješavamo upite naših klijenata, dok javnim oglašavanjem otvorenih radnih mjesta postižemo daljnje širenje informacije o dinamici zapošljavanja naših klijenata.

Izuzetno vrijedan izvor kandidata je i naša interna baza kandidata – vitalni dio našeg poslovanja – korisna kao direktan izvor informacija o zanimljivim kandidatima, a također i kao izvor informacija o drugim potencijalno zainteresiranim kandidatima sličnog profila.

Radimo za širok spektar odabranih klijenata – uključujući multinacionalne te snažne hrvatske velike i manje organizacije. Naši klijenti nam povjeravaju različite specijalističke i administrativne pozicije u području financija, marketinga, prodaje, IT, novih tehnologija te strateškog upravljanja. Primarno smo partneri našim klijentima, što nam omogućava dublje razumijevanje prirode njihovog poslovanja i strateških ciljeva. Time smo u najboljoj poziciji da regrutiramo upravo one pojedince koji najviše odgovaraju kako zahtjevima pozicije, tako i samoj kulturi organizacije.

Selekcija kandidata se sastoji od nekoliko faza

Telefonski pred-intervju

kratak razgovor s kandidatom u kojem se najčešće provjeravaju nejasne činjenice iz životopisa, kandidatovo razumijevanje zahtjeva radnog mjesta te njegova motivacija za natječaj koji je u tijeku. Telefonski intervju je vrlo važan kako bi se izbjegli nesporazumi ili nepodudarnosti zahtjeva pozicije i kandidata u nekoj od kasnijih faza selekcijskog procesa.

Psihologijsko testiranje / razne druge provjere

(znanje stranih jezika, znanje rada na računalu te druga stručna i specifična znanja), kao dio selekcijskog procesa, važne su kako bismo mogli dobiti detaljnije i raznovrsnije informacije o kandidatu te vidjeti u kojoj mjeri odgovara klimi i kulturi klijenta – ponovno kako se ne bi dogodile nezgodne i razočaravajuće situacije. Tako dugoročno tražimo najprimjerenijeg kandidata za naše klijente, odnosno kandidate povlačimo iz naše interne baze odgovarajući “osobinama” klijenta.

Strukturirani intervju

sastoji se od skupine detaljno razrađenih pitanja i predstavlja osnovu selekcijskog procesa. Strukturirani intervju prilika je za detaljno upoznavanje kandidatovih sposobnosti, znanja, motiva i ambicija. Osim raznih faktografskih pitanja, strukturirani intervju sadrži i pitanja bihevioralnog tipa. Prošlo ponašanje smatramo jednim od najboljih pokazatelja budućeg ponašanja te se stoga kvalitetan kandidat mora znati adekvatno predstaviti u kontekstu dosadašnjih uspjeha i sposobnosti suočavanja s vrlo izazovnim budućim poslovnim situacijama. Tijekom intervjua stručnjaci u selekciji sagledavaju sve podatke prikupljene o kandidatu u prethodnim fazama selekcije (telefonski intervju i psihologijsko testiranje) te područja koje je potrebno dodatno objasniti provjerom preporuka.

Provjera preporuka

također je iznimno bitan element selekcijskog procesa. To je još jedna prilika za kandidata da se kroz procjenu drugih pokaže u dobrom svijetu. Telefonskim putem – i uz pristanak kandidata – provjeravamo njegove/njezine glavne kompetencije i socijalne vještine, oslanjajući se na sud ljudi koji poznaju njegov/njezin rad i u mogućnosti su ga relevantno ocijeniti.

Osim navedenog, jednaka pažnja posvećuje se i pripremi kandidata, budući da na intervjuu često vještina prezentacije i sposobnost argumentacije imaju istu (a ponekad i veću) važnost od relevantnih referenci iz životopisa.

Odabir kandidata i završetak procesa

Kao rezultat cjelokupnog procesa, na temelju svih prikupljenih informacija, sastavljamo detaljno izvješće o najkompetentnijim kandidatima za određenu poziciju, te ga upućujemo klijentu koji na temelju završnih intervjua vrši konačan odabir zaposlenika.

U slučaju da klijent izrazi želju, naše stručno osoblje se stavlja njemu na raspolaganje te pomaže pri pripremi završnog intervjua i analizi informacija dobivenih u procesu regrutacije i selekcije.

Naš iskusan tim garantira kvalitetu odabranih kandidata. Nakon završetka procesa naša je praksa pratiti napredak zaposlenog kandidata i zadovoljstvo klijenta njegovim radom.