Etički kodeks u odnosu s klijentima

Grupa SELECTIO je specijalizirana za pronalaženje menadžera i savjetovanje u području ljudskih resursa. Profesionalnim – stručnim i etičnim – pristupom i efikasnom isporukom brzo smo osigurali čvrstu tržišnu poziciju. Uvažavajući etičke i moralne vrijednosti, sposobnosti, kreativnost i poduzetnički duh svakog člana tima, izgradili smo profesionalnu tvrtku visokih standarda poslovanja. Etički kodeks predstavlja smjernice koje nas vode u poslovanju i osiguravaju visoke standarde u pružanju usluge našim klijentima.

Odnos s klijentima

SELECTIO d.o.o. ima dozvolu Ministarstva rada i socijalne skrbi za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju, što uključuje upotrebu stručnih metoda pri odabiru kadrova.

 • Osnova našeg uspjeha je partnerski odnos s klijentom. Taj se odnos zasniva na povjerenju, odgovornosti i suradnji obje strane u procesu zapošljavanja.
 • Osobni pristup, diskrecija, brzina i fleksibilnost temeljni su postulati našeg poslovanja.
 • Kako bi se izbjegli nesporazumi tijekom procesa regrutiranja i selekcije, vodimo detaljnu pismenu dokumentaciju.
 • Prije samog preuzimanja projekta na inicijalnom sastanku klijenta upoznajemo s našim načinom poslovanja i nastojimo saznati što više podataka o klijentu, njegovom poslovanju i tržišnoj poziciji.
 • Klijentu dajemo objektivnu informaciju o raspoloživosti resursa, vremenu potrebnom za završetak projekta, te našem znanju i stručnosti u određenom području.
 • Praksa tvrtke SELECTIO je da prihvaćamo samo one projekte koje možemo završiti, tj. za koje procijenimo da možemo biti korisni klijentu.
 • Nakon sastanka definiramo Ponudu koja sadržava opis pristupa projektu i komercijalne uvjete suradnje. Cijena projekta se određuje prema složenosti pozicije, sukladno našem cjeniku.
 • S klijentom dogovaramo što je ključno pri procjeni kandidata te koje su informacije o tvrtki i poziciji koje možemo prenijeti kandidatima. Klijente također educiramo o tome kako definirati zahtjeve pojedine pozicije i kako definirati poželjne karakteristike kandidata.
 • Nakon specifikacije projekta i definiranja profila željenog kandidata, započinjemo potragu koristeći različite regrutacijske metode i alate (pretraživanje naše baze podataka i javnih baza životopisa, head hunting, prikupljanje informacija uz pomoć mreže postojećih kontakata, istraživanje tržišta, oglašavanje putem različitih medija, alternativne metode).
 • U selekciji kandidata koristimo sve profesionalne metode za odabir kadrova (strukturirani intervju, psihologijsko testiranje, provjera preporuka, itd.).
 • Kao rezultat našeg rada, klijentu prezentiramo profile kandidata za koje smatramo da bi se dobro uklopili u kulturu organizacije i da mogu i žele uspješno obavljati posao. Informacije o kandidatima klijentu prezentiramo otvoreno argumentirajući činjenice.
 • Na samom početku projekta klijenta obavještavamo tko čini projektni tim. Tijekom trajanja projekta klijent ima kontakt osobu kojoj se može obratiti za sve informacije vezano uz konkretni proces ili zapošljavanje općenito.
 • S klijentom usko surađujemo tijekom čitavog procesa informirajući ga o statusu svake pojedine faze.
 • Ukoliko dođe do nekih problema tijekom selekcije, pravovremeno obavještavamo klijenta o tome i pokušavamo pronaći alternativno rješenje.
 • Klijentu pomažemo u završnim pregovorima s kandidatima dajući savjete bazirane na našem iskustvu.
 • Nakon završenog procesa selekcije i zapošljavanja najboljeg kandidata, praksa je pratiti napredak izabranog kandidata i zadovoljstvo klijenta njegovim radom.
 • U slučaju da je zaposlenje izabranog kandidata prestalo unutar garancijskog roka, bilo otkazom klijenta bilo otkazom kandidata, od dana kad je kandidat stupio u radni odnos ili pravni odnos s namjerom zapošljavanja kod klijenta, SELECTIO bez naknade ponovo izvršava proces regrutiranja i selekcije.
 • SELECTIO svojim klijentima garantira diskreciju i povjerljivost informacija. Povjerljive informacije koje SELECTIO dobije od klijenta služe samo za izvršavanje zadatka, ne koriste se u nikakve druge svrhe i dostupne su samo projektnom timu koji radi za klijenta.
 • U svakom projektu SELECTIO nastoji izbjeći situacije u kojima bi moglo doći do sukoba interesa. Kandidate koje smo preporučili jednom klijentu ne preporučujemo drugim klijentima sve do završetka procesa.
 • Ako bi suradnja s jednim klijentom mogla dovesti do sukoba interesa s drugim klijentom, o tome obavještavamo sve uključene strane.
 • I klijent i SELECTIO imaju pravo prekinuti suradnju u bilo kojem trenutku ukoliko se uspostavi da se bilo koja od strana ne pridržava ugovora.
 • Kandidate koje smo zaposlili kod jednog klijenta ne uključujemo u druge projekte i ne preporučujemo ih drugim klijentima.
 • Umreženi smo u poslovni svijet i uvijek informirani o aktualnim zbivanjima na tržištu rada te na taj način pomažemo klijentima da dođu do najboljih kandidata.
 • SELECTIO u svom radu poštuje i primjenjuje zakonske propise i na taj način osigurava zakonitost u radu i poslovanju sukladno poslovnom ugledu i tržišnom položaju Grupe SELECTIO.