10.09.2019.

Modul 8 – Osobni razvoj

Osmi modul jedanaeste generacije Programa usavršavanja iz upravljanja ljudskim resursima “SELECTIO HR Akademija” pod nazivom “Osobni razvoj – Leading self & Leading others” održat će se 28. i 29.06. te 14.09.2019. (oba termina su obavezna).

Uspješnost specijaliste ili rukovoditelja ljudskih resursa velikim dijelom ovisi o osobnoj zrelosti i razvijenim vještinama komunikacije. Cijeli modul je namijenjen fokusiranom radu na osobnom razvoju, kao i osvješćivanju vlastitih kapaciteta i snažnih strana koje mogu biti temelj u daljnjem razvoju karijere. Sudionici će imati priliku upoznati neke od najpoznatijih svjetskih dijagnostičkih i razvojnih alata kao što je Belbin upitnik timskih uloga. Kroz praktičan rad upoznat će osobne preferencije različitih uloga u poslovnom okruženju, saznati osnove psihologije komuniciranja i grupne dinamike te više doznati o načinu rješavanja konflikata na poslu.

Cjeline:

  • Leading self
  • Leading others

Nakon ovog modula polaznici će znati:

  • Svoju preferiranu timsku ulogu, te važnost poznavanja timskih uloga za funkcioniranje i rukovođenje timom, odnosno grupnom dinamikom
  • Svoje tipične oblike ponašanja i reagiranja te način na koji upravljamo svojim osobnim i profesionalnim životom
  • Prepoznati različite oblike komunikacije, koji su elementi neverbalne komunikacije i kako ih razumjeti
  • Koji su najčešći uzroci poteškoća u internom komuniciranju u organizaciji, principe i oblike interne komunikacije
  • Što su konflikti, koje vrste konflikata postoje te koji su najčešći uzroci i posljedice konflikata među suradnicima, u timovima, odjelima i organizacijama
  • Kako uspješno rješavati konflikte, ostvariti kompromis i suradnju te kako spriječiti nastajanje konflikata u timu i organizaciji.

Za prijavu molimo vas kontaktirajte gospođu Tanju Prekodravac e-mailom tanja.prekodravac@selectio.hr, telefonom 01 6065-419 ili telefaksom 01 6065-256.