22.03.2019.

Modul 5: HR Strategija

Peti modul jedanaeste generacije Programa usavršavanja iz upravljanja ljudskim resursima “SELECTIO HR Akademija” pod nazivom “HR Strategija” održat će se 29. i 30. ožujka 2019.

Ovaj modul obrađuje široko područje upravljanja ljudskim resursima sa sljedećim cjelinama: Uvod u HR, Strateško upravljanje i Organizacija HR funkcije.

Modul obuhvaća osnove upravljanja organizacijom te strateškog pristupa upravljanju ljudskim resursima i predstavlja tekuće trendove i zahtjeve koji se postavljaju pred suvremenog menadžera ljudskih resursa. Također, jedna od tema koja će biti obrađena su kompetencije koje se traže od uspješnih specijalista za ljudske resurse. Za tvrtku je vrlo važno definirati ulogu HR menadžera i menadžmenta u provođenju procesa upravljanja ljudskim resursima te pojasniti povezanost upravljanja ljudskim resursima i uspješnosti poslovanja tvrtke.

Na kraju ovog modula, polaznici će znati:

  • Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih oblika organizacijske sheme u funkciji specifičnih poslovnih procesa
  • Analizirati ulogu i pozicioniranost funkcije upravljanja ljudskim resursima u funkciji organizacije poslovnih procesa
  • Argumentirati stratešku ulogu funkcije upravljanja ljudskim resursima u izvršenju poslovne strategije
  • Postaviti okvire za mjerenje uspješnosti HR funkcije i pojedinih HR inicijativa
  • Definirati ulogu HR menadžera i menadžmenta u provođenju procesa upravljanja ljudskim resursima.

Za prijavu molimo vas kontaktirajte gospođu Tanju Prekodravac

e-mailom tanja.prekodravac@selectio.hr, telefonom 01 6065-419 ili telefaksom 01 6065-256.