15.01.2020.

Modul 3: Procesi upravljanja ljudskim resursima III – Razvoj zaposlenika

Treći modul dvanaeste generacije Programa usavršavanja iz upravljanja ljudskim resursima “SELECTIO HR Akademija” pod nazivom “Razvoj zaposlenika” održat će se 24. i 25. siječnja 2020.

Modul Razvoj zaposlenika fokusira se na inovativne ideje i prakse u razvoju i usavršavanju zaposlenika, načine izgradnje “učeće organizacije” (learning organization) te postavljanje sustava i implementaciju procedura za razvoj zaposlenika. Poseban naglasak stavljen je na iskustva iz prakse kada su u pitanju različiti pristupi profiliranju i oblikovanju individualnog plana razvoja karijere zaposlenika, kao i pristupi organizacijskom razvoju.

Upravljanje promjenama jedna je od glavnih tema u poslovnom svijetu danas, a suočavanje s promjenama znači stalni rast i razvoj, organizacije i pojedinca.

Programi edukacije i razvoja direktno proizlaze iz sustava upravljanja radnom uspješnošću. Plan edukacije ima za cilj osigurati razvoj onih znanja i vještina potrebnih za postizanje poslovnih ciljeva. Mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja među najvažnijim je elementima zadovoljstva poslom, a percepcija tvrtke kao okruženja koje omogućuje razvoj jedan je od glavnih elemenata privlačnosti poslodavca.

Izazov menadžera, uključivo menadžera ljudskih potencijala, je kako uskladiti potrebe, želje i potencijal zaposlenika. Planiranje razvoja karijere kreće od trenutka zapošljavanja, analizom prednosti i nedostataka za određeno radno mjesto te razvojnog potencijala – elementa koji posebno kod mladih ima najveću težinu u donošenju odluke o zapošljavanju.

Cjeline:

 • Analiza razvojnih potreba
 • Talent Management
 • 360° feedback
 • Succession planning
 • Learning organization

Na kraju ovog modula polaznici će znati:

 • Definirati sustav individualnog razvoja zaposlenika na način da su potrebe poslovanja, individualne želje i potencijal za daljnji razvoj jednako zadovoljeni
 • Definirati ključne elemente u procjeni talenata i sustav upravljanja njihovim razvojem
 • Postaviti sustav procjene talenata na osnovu informacija zaprimljenih iz mnogih različitih izvora
 • Osmisliti sustav upravljanja očekivanjima talenata u njihovom dugoročnom razvoju
 • Argumentirati potencijalne prepreke u uvođenju sustava planiranja nasljednika
 • Definirati sustav koji jasno razlikuje stručno i menadžersko napredovanje
 • Procijeniti trošak i vrijednost pojedinih razvojnih metoda.