30.11.2016.

Modul 2 – Procesi upravljanja ljudskim resursima II – Praćenje radne uspješnosti

Drugi modul devete generacije Programa usavršavanja iz upravljanja ljudskim resursima “SELECTIO HR Akademija” pod nazivom “Praćenje radne uspješnosti” održat će se 09. i 10. prosinca 2016.

akademijaSustav praćenja radne uspješnosti je moćan alat upravljanja ponašanjem – što se mjeri, to se potiče i to se u konačnici i postigne!

Pristupi definiciji sustava upravljanja radnom uspješnosti se razlikuju doslovno od tvrtke do tvrtke, no ipak sve tvrtke navode tri osnovna koraka u postizanju bolje orijentacije učinku. Tri osnovna koraka u upravljanju učinkom su: definicija jasnih ciljeva, mjerenje učinka i praćenje napretka prema postizanju zadanih ciljeva, mjerenje učinka osnova je za donošenje organizacijskih odluka.

Područje praćenja radne uspješnosti zaposlenika jedno je od najslabijih karika u mnogim organizacijama. Takvim organizacijama prijeti tiha opasnost da se prema najboljim zaposlenicima odnose jednako kao prema prosječnim ili možda čak kao prema najslabijim zaposlenicima.

Kroz ovaj modul dobit ćete znanje pravilnog i praktičnog postavljanja sustava praćenja radne uspješnosti zaposlenika, oblikovanja jasnih standarda rada i željenih kompetencija, dobiti odgovor na pitanje kako razlikovati dobrog radnika od prosječnog. Sadržaj uključuje i pregled različitih modela procjene rada, kao i prednosti i rizike svakog od njih, zatim metode postavljanja ciljeva, kao i vježbe davanja povratnih informacija o radu zaposlenika.

Cjeline:

 • Kompetencije, očekivanja i standardi rada
 • Raspodjela radnih zadataka
 • Modeli procjene rada
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene
 • Postavljanje ciljeva
 • Davanje povratne informacije o radu zaposlenika

Na kraju ovog modula, polaznici će znati:

 • Dizajnirati i provesti proces definicije ključnih i specifičnih kompetencija
 • Analizirati korisnost definiranja ključnih kompetencija u odnosu na model radnih uloga ili neke druge modele nadogradnje opisa radnog mjesta
 • Argumentirati odluku o sadržaju i dinamici sustava upravljanja radnom uspješnošću primjerenom konkretnom radnom okruženju
 • Odrediti kako procesom postavljanja ciljeva potaknuti ponašanja u skladu s organizacijskom kulturom i etikom poslovanja
 • Argumentirati odluku o povezanosti sustava upravljanja radnom uspješnošću sa sustavom nagrađivanja
 • Organizirati proces redovitog davanja povratne informacije na radnu uspješnost.

Za prijavu molimo vas kontaktirajte gospođu Tanju Prekodravac e-mailom tanja.prekodravac@selectio.hr.