HR Arena 2008

Područje upravljanja ljudskim resursima u posljednjih je deset godina znatno napredovalo. Početak 20. stoljeća obilježilo je prevladavanje važnosti tehnologije i nezainteresiranost za potrebe zaposlenika. U 21. stoljeću nedvojbeno je da se proizvodnost i konkurentnost te globalizacija i promjene ne mogu uspješno realizirati bez jasnog i sveobuhvatnog poznavanja ljudskih resursa. Čovjek više nije marginalan organizacijski resurs već značajno izvorište nove vrijednosti.

7. konferencije o upravljanju ljudskim resursima okupila je na jednom mjestu stručnjake i aktualna znanja, novosti i ideje iz područja ljudskih resursa, dala uvid u zbivanja u HR zajednici u Hrvatskoj i regiji te omogućila razmjenu znanja među kolegama.

Osim korisnog sadržaja (predavanja) i dobivanja novih informacija, jedan od važnih ciljeva ove konferencije bio je omogućiti sudionicima da međusobno obnove postojeća i stvore nova poznanstva kroz formalna i neformalna druženja.