ProAktivno – profesionalna aktivacija za zapošljavanje

Projekt ProAktivno provodi tvrtka SELECTIO, vodeća tvrtka u Hrvatskoj za savjetovanje u području upravljanja ljudskim resursima i potrage za kadrovima. Projektom ćemo nastojati doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih mladih osoba, posebice osoba s invaliditetom i NEET skupine (mladi koji nisu zaposleni, niti su u sustavu obrazovanja i osposobljavanja).  Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje navedenog cilja uključivat će teorijsko i praktično obrazovanje za tražena zanimanja i kompetencije definirane potrebama velikih poslodavaca na području Grada Zagreba.

Ciljna skupina projekta je 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina definiranih Strategijom razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Provedena analiza potreba poslodavaca na temelju koje će se predložiti model razvoja kompetencija i novih zvanja
  2. Proveden selekcijski postupak individualno karijerno savjetovanje za 50 nezaposlenih osoba s područja Grada Zagreba
  3. Provedeno usavršavanje ili osposobljavanje za 50 nezaposlenih osoba s područja Grada Zagreba
  4. Razvoj i provedba programa Virtualna radionica za osobe s invaliditetom te priprema osoba s invaliditetom za ulazak u radnu okolinu
  5. Provedena stručna praksa uz podršku mentora kod poslodavaca

Korisnik: SELECTIO d.o.o. za upravljanje ljudskim potencijalima

Partneri: Selectio Kadrovi, Pučko otvoreno učilište Andragog, Pučko otvoreno učilište Algebra, URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Institut za razvoj tržišta rada, , HZZ – regionalni ured Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 994.600,35 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 994.600,35 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. – 13. svibnja 2020 g.

Kontakt osobe za više informacija: Boža Alajbeg Malčić, boza.alajbeg.malcic@irtr.hr

Više informacija o strukturnim fondovima:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr