Održivi utjecaj – Inovacije, Partnerstvo, Relevantnost i Kvaliteta

SELECTIO kroz projekte u javnoj domeni želi pridonijeti održivom pozitivnom utjecaju na razvoj tržišta rada i ljudskog kapitala u Hrvatskoj i šire.

Pri tome se vodimo sljedećim principima:

  • INOVACIJE u području upravljanja ljudskim resursima su polazna točka svih projekata jer želimo najbolje prakse i koncepte iz svijeta iskoristiti, presložiti i primijeniti prema stvarnim potrebama koje postoje u Hrvatskoj. Time stvaramo dugotrajnu dodanu vrijednost ljudskog kapitala lokalno.
  • PARTNERSTVO s ključnim dionicima iz privatnog, javnog i civilnog sektora nam jamči svestranu perspektivu i široko primjenjiva rješenja u našim projektima. S partnerima njegujemo blizak i profesionalan odnos za dugotrajnu suradnju.
  • RELEVANTNOST naših projekata u odnosu na stvarne lokalne i nacionalne potrebe je osigurana kroz stalno praćenje razvoja sektora i komunikaciju s raznim dionicima na nacionalnoj i lokalnoj razini. S obzirom na dugogodišnje iskustvo i stalni kontakt s partnerima na našim raznim projektima ostajemo uvijek u tijeku i stvaramo projekte koji su potrebni i donose promjene.
  • KVALITETA osigurava stvaran i dugotrajan učinak naših projekata čime postaje polazna točka u svim našim projektima. Visoke standarde kvalitete postavljamo sebi sami, jer time istovremeno osiguravamo i sebi nastavak rada i suradnje kao poželjnog partnera za društvene promjene i razvoj ljudskog kapitala.