SELECTIO Leadership Akademija

Program SELECTIO Leadership Akademije je moguće održati i u online verziji i tako dobro iskoristiti vrijeme u radu od doma. Dobar leadership je uvijek preduvjet uspješnosti organizacija, a u vrijeme nesigurnosti i krize predstavlja ključnu razliku između tvrtki koje će krizu prebroditi s minimalno posljedica i vidi ju kao priliku, za razliku od tvrtki koje u tome neće biti uspješne.

Što je SELECTIO Leadership Akademija?

SELECTIO Leadership Akademija je jednogodišnji razvojno – transformacijski grupni program koji kroz 12 tema polaznike vodi kroz proces promjene i razvija leadership vještine potrebne za vođenje timova u 21. stoljeću.

Svijet se mijenja, količina informacija, nestabilnosti, nepredvidljivosti i promjena je sve veća, a novije generacije zaposlenika sve više teže samostalnosti, vlastitom razvoju i osjećaju svrhe. Tvrtke se sve češće susreću s izazovima zadržavanja i povećanja angažiranosti zaposlenika.

Uloga leadera u rješenju ovih izazova je ključna. Program SELECTIO Leadership Akademije razvija leadere koji će znati kako: stvoriti odnos povjerenja u timu, prepoznati potencijal u različitostima i upravljati na inkluzivan način. Dajući zaposlenicima autonomiju, mogućnost utjecaja, odgovornost za ključni rezultat te mogućnosti za osobni i profesionalni razvoj, leader povećava predanost i posvećenost timova poslovnim ciljevima organizacije. Program razvija leadera koji kroz vlastiti primjer, zajedno s timom, stvara viziju te vodi promjenu kroz inspiraciju.

Program polaznika vodi kroz proces promjene počevši od prvog koraka, a to je rad na svjesnosti i zatim razvoj samosvijesti kao preduvjet za upravljanje sobom, jer tek kada naučimo voditi sebe spremni smo voditi druge.

Svaki polaznik na početku programa postavlja osobne razvojne ciljeve koji se tijekom programa revidiraju te preuzima svoj dio odgovornosti za vlastiti razvoj.

Vizija programa je raditi na prevenciji fluktuacije zaposlenika, padu motivacije i angažiranosti te na stvaranju nove generacije leadera koji će činiti ključnu razliku između dobrih i izvrsnih tvrtki.

Teme koje pokriva SELECTIO Leadership Akademija:

 1. Vođenje sebe i vođenje drugih
 • Što je vodstvo i zašto je važno?
 • Liderske kompetencije
 • Gdje leže moje prilike za razvoj?
 • Kako da se razvijam kao lider?
 1. Razumijevanje i pokretanje promjena
 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene
 • Modeli upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini
 • Planiranje procesa promjene
 • Provođenje postupka promjene
 1. Postavljanje ciljeva i poticanje odgovornosti
 • Važnost ciljeva i kako ih definirati
 • Ključni indikatori uspjeha i kako ih definirati
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u organizacijskoj kulturi
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u provedbi strategije
 1. Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom
 • Emocionalna inteligencija i njena uloga u vodstvu
 • Prepoznavanje i upravljanje emocionalnim stanjima
 • Utjecaj stresa na produktivnost i motivaciju
 • Smanjivanje negativnih utjecaja stresa
 1. Izgradnja uspješnih timova, uz metodologiju BELBIN team roles
 • Tim vs. grupa pojedinaca
 • Što tim čini efikasnim
 • Timska dinamika
 • Upravljanje dinamikom tima
 1. Upravljanje odnosima i konfliktima
 • Komunikacijske vještine kao alat emocionalne inteligencije
 • Upravljanje odnosima
 • Prevencija konflikata
 • Upravljanje konfliktima
 1. Upravljanje vremenom i upravljanje timom
 • Učinkovito upravljanje vremenom
 • Prioritiziranje i multitasking
 • Delegiranje kao alat za timsku učinkovitost
 • Delegiranje kao alat za timski razvoj
 1. Upravljanje raznolikostima u timu
 • Diversity management
 • Individualne i grupne različitosti u timu
 • Upravljanje komunikacijom između timova
 • Sprečavanje i upravljanje sukobima
 1. Pružanje povratne informacije i motiviranje
 • Feedback kao alat za motiviranje i razvoj
 • Povratne informacije – kako DA i kako NE
 • Motivacija i faktori motivacije
 • Motivacijske strategije
 1. Prepoznavanje i razvijanje potencijala zaposlenika, osnove coaching vještina za managere
 • Važnost kompetencija
 • Lider kao coach
 • Metode razvoja kompetencija
 • Procjenjivanje kompetencija i prepoznavanje talenata
 1. Situacijsko vodstvo
 • Koji je moj stil vođenja?
 • Razvojne razine članova tima
 • Model situacijskog vođenja
 • Odabrati pravi stil i uspješno razvijati tim
 1. Wrap up session

 

Po čemu je SELECTIO Leadership Akademija različita od drugih programa?

SELECTIO Leadership Akademija je transformacijski program koji polaznika vodi kroz promjenu u nekoliko koraka, a počevši od povećanja samosvijesti. Upravo taj prvi korak je nužan za promjenu te od polaznika zahtjeva predanost, otvorenost te strpljenje.

Prije uključivanja u program svaki potencijalni sudionik prolazi i inicijalni intervju čiji je cilj utvrđivanje očekivanja polaznika te inicijalne motivacije za uključivanje u program.

Promjena naučenih i uspostavljanje željenih novih obrazaca proces je koji se dešava u nekoliko etapa. Prvi korak je prevladavanje očekivanog otpora promjeni kroz izlazak iz zone komfora nakon čega slijede etape učenja i razvoja te u konačnici uspostavljanje nove zone komfora.

Kako bi se proces promjene kvalitetno vodio potrebno je osigurati vrijeme za vježbu i primjenu te je upravo zato program koncipiran u razdvojenim vremenskim točkama i odvija se jednom mjesečno.

Zbog boljih efekata edukacije i primjene interaktivnih sadržaja, edukacija se održava u malim grupama.

Osnovni koncept je osigurati funkcionalan omjer između teorijskog i iskustvenog znanja kako bi polaznici stečeno znanje mogli što kvalitetnije primjenjivati. Aktivnosti se odabiru tako da sadržajem pokrivaju sva tri područja razvoja kompetencija: znanje, vještine i stavove.

Program je kreiran vodeći se načelima pristupa učenju i razvoju 70:20:10 na sljedeći način:

 • 10% razvoja odvija se na radionicama koje služe za upoznavanje s teorijskim osnovama i pomoćnim alatima, pojašnjavanje, uvježbavanje novih ponašanja i načina razmišljanja. Sadržaj edukacije se provodi kroz interaktivne aktivnosti sa snažnim iskustvenim elementom, različitim vježbama i igrama primjene vještina pri čemu se koriste i licencirani alati Points of You®, Četiri Sobe Promjene® i Belbin® timske uloge.
 • 20% razvoja odvija se kroz mentoriranje, feedback, razmjenu iskustava unutar peer grupe te individualni coaching. Individualni coaching svakog polaznika podržava promjenu u načinu promišljanja i praktičnu primjenu naučenog u radnom okruženju.
 • 70% razvoja odvija se na radnom mjestu između programskih modula facilitirano od strane trenera konkretnim zadacima za primjenu unutar vlastite role. Zadatak između modula ima ulogu poticanja angažmana i time pojačava efekte integriranja novih znanja u iskustvo polaznika. Zadatak je osmišljen tako da potiče samosvijest, razmjenu znanja i iskustva u peer grupama, te primjenu naučenog na konkretne poslovne izazove.

Kome je namijenjena SELECTIO Leadership Akademija?

Program je primarno namijenjen trenutnim te budućim voditeljima timova. Program je primjenjiv na osobe s različitom razinom iskustva i predznanja.

Termini održavanja programa

Cjenik SELECTIO Leadership Akademije

Za sve informacije i prijave molimo obratite se na:

Kristina Popović VuićVoditeljica programa
kristina.popovic@selectio.hr
Telefon: 01 6065 257
ili na edukacije@selectio.hr