Predavači u sklopu programa „SELECTIO HR Akademija“

Grupa SELECTIO vodeća je grupacija specijalizirana za savjetovanje u ljudskim resursima i potragu za kadrovima u Hrvatskoj. Dokazani rezultati, odlično poznavanje hrvatskog tržišta rada, prisutnost u svim segmentima i industrijskim sektorima, sposobnost isporuke i etika poslovanja osnovne su značajke našeg pristupa poslu.

Što čini program SELECTIO HR Akademija uspješnijim:

  • surađujemo s velikim brojem klijenata – brojni konzultantski projekti daju nam širinu iskustva i poslovnih case-ova
  • poslovno iskustvo naših predavača – iskustvo izgrađeno u različitim poslovnim okruženjima i na raznim pozicijama
  • stručna znanja naših predavača – različita edukacijska povijest, stečena u zemlji i inozemstvu, interdisciplinarnost daju široko zahvaćanje edukacijskih tema
  • kvalitetna mreža kontakata u raznim industrijama i regijama – savjeti i preporuke relevantnih stručnjaka
  • sustavno i ciljano istraživanje tržišta rada – pratimo promjene i specifičnosti hrvatskog tržišta rada i poslovnog konteksta
  • kreativno korištenje različitih novih tehnologija i najsuvremenijih stručnih alata u radu.

Jasmina Sočković

jasminasockovicPosjeduje višegodišnje iskustvo u području poslovnog savjetovanja, upravljanja ljudskim resursima i obrazovanja odraslih. Vlasnica je savjetničke tvrtke Pilgrim d.o.o. i donedavno direktorica u Selectio te voditeljica najvećeg regionalnog HR (Human Resources) projekta Certifikat Poslodavac Partner.

Iskustvo je stekla na rukovodećim mjestima u privatnom i javnom sektoru (Deloitte, Grad Zadar), te kao savjetnik, istraživač i voditelj edukacijskih programa (Laboratorij socijalne psihologije-LASO). Čest je predavač na konferencijama i seminarima s temama iz područja upravljanja ljudskim resursima, managementa i socijalne psihologije. U okviru CEP projekta (Croatian Enterprise Promotion), a u suradnji s Udrugom poslovnih savjetnika, razvila je program obuke za buduće savjetnike u upravljanju ljudskim resursima (Human resources consultants). Jasmina Sočković je profesor psihologije sa završene 4 godine postdiplomske edukacije iz geštalt terapije (Institute für Integrative Gestalttherapie Würzburg  – IGW) te nizom srodnih obrazovnih programa iz područja integrativne tjelesne relacione psihoterapije, art terapije, process worka (procesno-orijentirane psihoterapije), holističkog plesa i pedagogije pokreta itd.

Uz poslovno savjetovanje tvrtki, bavi se  i individualnim radom s klijentima (psihoterapija) te business coachingom. U 2013. godini pokrenula je jednogodišnji Dream Movement Program (Rad na snovima kroz pokret) usmjeren na osobni razvoj.


Tanja Prekodravac

26.01.2012. tanja prekodravec zg foto:sasa cetkovicStručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potecijala, dolazi u Grupu SELECTIO 2006. godine kao Projekt menadžer Dana karijera. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u terapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr.,  trenutno završava postdiplomsku edukaciju iz Gestalt psihoterapije i body psihoterapije.

Profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima “Certifikat Poslodavac Partner”.

Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je mnoge seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima.


Aleksandar Zemunić

Zaposlenik je Grupe SELECTIO od 2003. godine. Kao Direktor tvrtke SELECTIO kadrovi d.o.o. trenutno je odgovoran za vođenje regrutiranja i selekcije te savjetovanje klijenata za sva pitanja iz područja upravljanja ljudskim resursima. Područja ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, procjene ključnih potencijala organizacije, strategije upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje, regrutaciju i selekciju zaposlenika, itd. Sudjeluje i u razvoju poslovanja, financijskoj analizi i planiranju tvrtke. Također, predavač je različitih HR modula, licencirani savjetnik Belbin metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima.

Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Dobitnik je Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila.


Štefica Čolić

steficaVoditeljica je općih i pravnih poslova Grupe SELECTIO od 2008. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik te započela postupak stjecanja ACCA certifikata na Engleskom jeziku u organizaciji FTC Kaplan Sveučilišta za licencirane računovođe.

Svoju karijeru započela je u revizorskom društvu KPMG gdje je stekla bogato iskustvo i sudjelovala u više due diligence projekata s osobitim naglaskom na radne odnose i usklađenost društava u procesu preuzimanja sa Zakonom o radu.

Njezino profesionalno iskustvo uključuje savjetovanje inozemnih društva u vođenju poslova u Hrvatskoj uključujući i savjetovanje vezano uz zapošljavanje, radne odnose i rad stranaca na području Republike Hrvatske te rad na projektima iz područja radnog prava: izrada pravilnika o radu, regulacija zaštite na radu, ugovori o radu,  managerski ugovori, managerske plaće i dr. Također, radila je na projektima pravnog savjetovanja iz područja trgovačkog prava: osnivanje društava i podružnica stranih društava, pripajanje, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, punomoći za smjenjivanje i imenovanje članova Uprave, dokumenti za pripajanje i razdvajanje i dr.

Dio predviđenih sadržaja održati će i gostujući predavači.