Način rada u sklopu programa „SELECTIO HR Akademija“

Program je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i usporedbi osobnih iskustava iz različitih sredina, a svaka se teoretska ili praktična teza dodatno potvrđuje rješavajući timske i individualne praktične zadatke.

Upisu polaznika Akademije prethodi ispunjavanje orijentacijskog upitnika. Svrha orijentacijskog upitnika je kvalitetno sastavljanje grupa, prema iskustvu, znanju i konkretnim potrebama polaznika programa.

Iskusni predavači na svaku će temu održati predavanje s teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima. Upravljanje ljudskim resursima u praksi predstavlja sklop raznih teorija koje se nadograđuju i nadopunjuju ovisno o vrsti, dimenziji i razvojnom trenutku sredine u kojem se odvija. Iskusan HR stručnjak zna i može procijeniti kada određena teorija ili praksa može biti korisna, a kada ju je potrebno izmijeniti ili nadopuniti.

Vrijedan nastavak predavanja su domaći zadaci koji obuhvaćaju grupni i individualni praktični rad. Praktičan rad obuhvaća izradu domaćih zadataka na zadane teme (prema nastavnom programu), praćenje recentne literature, pripremanje prezentacija, seminarskih radova, te teorijsku pripremu za nastavu.

Svaki će polaznik koristiti određeni broj individualnih konzultacija. Individualne konzultacije predviđene su za svakog polaznika kako bi se omogućio maksimalno individualizirani pristup polaznika nastavi, te najbolje mogućnosti za njegov individualni razvoj. Također, kroz individualan pristup i coaching omogućuje se polaznicima optimalno korištenje i primjenu naučenih znanja u njihovoj poslovnoj praksi.

Tijekom višemjesečnog programa, svaki polaznik se može obratiti svom mentoru. Za sve administrativne informacije na raspolaganju će biti svaki radni dan Koordinator za polaznike.

Redovitost i uspješnost pohađanja nastave evidentiraju se u Indexu polaznika.

Na kraju završenoga programa, svaki polaznik, nakon obrane Završnog rada, dobiva Certifikat o završenom programu “SELECTIO HR Akademija”.