Poredak modula pete do osme generacije

Poredak modula pete do osme generacije programa SELECTIO HR Akademija

  • Modul 1: Procesi upravljanja ljudskim resursima I – Regrutiranje i selekcija
  • Modul 2: Procesi upravljanja ljudskim resursima II – Praćenje radne uspješnosti
  • Modul 3: Procesi upravljanja ljudskim resursima III – Razvoj zaposlenika 
  • Modul 4: Procesi upravljanja ljudskim resursima IV – Nagrađivanje i interna komunikacija
  • Modul 5: HR Strategija
  • Modul 6: Upravljanje HR funkcijom I – HR Audit i HRIS (Human Resources Information System)
  • Modul 7: Upravljanje HR funkcijom II – Etika poslovanja, zakoni i pravilnici, funkcija internog konzultanta
  • Modul 8: Osobni razvoj