Develop Future Leaders program

Jednogodišnji razvojno – transformacijski grupni program koji buduće voditelje vodi kroz proces promjene i razvija leadership vještine potrebne za vođenje timova u 21. stoljeću.

Program polaznike vodi kroz proces promjene počevši od prvog koraka, a to je rad na svjesnosti i zatim razvoj samosvijesti kao preduvjet za upravljanje sobom, jer tek kada naučimo voditi sebe spremni smo voditi druge.

Svaki polaznik na početku programa postavlja osobne razvojne ciljeve koji se tijekom programa revidiraju te preuzima svoj dio odgovornosti za vlastiti razvoj.

Moduli:

Modul 1: Vođenje sebe i vođenje drugih

 • Što je vodstvo i zašto je važno?
 • Liderske kompetencije
 • Gdje leže moje prilike za razvoj?
 • Kako da se razvijam kao lider?

Modul 2: Upravljanje promjenama na osobnoj razini

 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene
 • Razlozi zbog kojih promjene ne zažive
 • Faze procesa promjene
 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene

Modul 3: Upravljanje promjenama na organizacijskoj razini

 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene
 • Planiranje procesa promjene
 • Provođenje i rješavanje otpora u procesu promjene
 • Usvajanje i zadržavanje promjena

Modul 4: Postavljanje i upravljanje ciljevima

 • Važnost ciljeva i kako ih definirati
 • Ključni indikatori uspjeha i kako ih definirati
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u organizacijskoj kulturi
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u provedbi strategije

Modul 5: Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom

 • Emocionalna inteligencija i njena uloga u vodstvu
 • Prepoznavanje i upravljanje emocionalnim stanjima
 • Utjecaj stresa na produktivnost i motivaciju
 • Smanjivanje negativnih utjecaja stresa

 

Modul 6: Izgradnja uspješnih timova, uz metodologiju BELBIN team roles

 • Tim vs. grupa pojedinaca
 • Što tim čini efikasnim
 • Timska dinamika
 • Upravljanje dinamikom tima

Modul 7: Upravljanje odnosima i konfliktima

 • Komunikacijske vještine kao alat emocionalne inteligencije
 • Upravljanje odnosima
 • Prevencija konflikata
 • Upravljanje konfliktima

Modul 8: Upravljanje vremenom i učinkovitošću

 • Učinkovito upravljanje vremenom
 • Prioritiziranje i multitasking
 • Delegiranje kao alat za timsku učinkovitost
 • Delegiranje kao alat za timski razvoj

Modul 9: Upravljanje raznolikostima u timu

 • Diversity management
 • Individualne i grupne različitosti u timu
 • Upravljanje komunikacijom između timova
 • Sprečavanje i upravljanje sukobima

Modul 10: Pružanje povratne informacije i motiviranje

 • Feedbackkao alat za motiviranje i razvoj
 • Povratne informacije – kako DA i kako NE
 • Motivacija i faktori motivacije
 • Motivacijske strategije

Modul 11: Prepoznavanje i razvijanje potencijala tima, osnove coaching vještina

 • Važnost kompetencija
 • Lider kao coach
 • Metode razvoja kompetencija
 • Procjenjivanje kompetencija i prepoznavanje talenata

Modul 12: Wrap up session