Assess Future Leaders program

U mnogim tvrtkama se i dalje kao najčešći način biranja voditelja koristi promocija najboljeg specijalista u timu. Ova metoda može biti dobra ako je ta osoba a) intrinzično motivirana za ulogu voditelja i b) posjeduje bazične kompetencije potrebne za vođenje tima.

  • procjena intrinzične motivacije je polazna točka koju mnoge tvrtke previde. Naime, promovirajući na voditeljsku poziciju osobu koja ne želi voditi ljude možemo napraviti i štetu timu, ali i izgubiti najboljeg specijalista. Također, čak i ako je osoba motivirana, potrebno je utvrditi razloge – jesu li prevladavajući motivi viša primanja i/ili status ili je osoba intrinzično motivirana za vođenje.
  • procjena potencijala za budućnostleadership kompetencije

Kako biste poznavali potencijal svojih zaposlenika potrebno ga je ispitati. Iako se u različitim poslovnim situacijama često ukazuje prilika za prepoznavanje karakteristika nužnih za uspješno vođenje, za lakše razlikovanje zaposlenika koji posjeduju ovaj potencijal od onih koji ga ne posjeduju, razvijene su strukturirane procedure za procjenu leadership kompetencija.  Aktivnosti uključene u ovakve procjene su psihologijska testiranja, intervjui, rad na studijama slučaja, igranje uloga, in tray aktivnosti, grupne diskusije i sl.

Intervju – omogućuje procjenu motivacije, kapaciteta za samomotrenje i motrenje drugih, načina nošenja sa stresom, drive koji zaposlenik posjeduje i kojim pokreće ostale.

Testiranje – omogućuje procjenu soft skillova i rukovodilačkih vještina poput postizanja autoriteta, delegiranja, orijentiranosti na ljude i razvoj zaposlenika, identifikacije s ciljevima organizacije, postizanja konsenzusa, pokazivanja moći, rukovanja informacijama, odlučnosti, inovativnosti, svijesti o kvaliteti i sl.

Situacijske aktivnosti: :

  • studija slučaja (omogućuje procjenu analitičnosti, strateškog razmišljanja, mogućnosti sagledavanja šire slike, baratanja velikom količinom informacija i sintezu istih),
  • role play s glumcem (omogućuje procjenu komunikacijskih vještina, aktivnog slušanja, empatičnosti, postavljanja granica, pružanja podrške)
  • in tray (omogućuje procjenu prioritiziranja zadataka)
  • grupne diskusije (omogućuju procjenu konstruktivne komunikacije, vještine slušanja i empatiziranja, proaktivnosti, inovativnosti, kreativnosti)