Edukacije

Najbolje tvrtke danas znaju kako ostvariti svoje ciljeve u dinamičnom, promjenjivom okruženju. Za to su potrebni pojedinci koji razumiju poslovanje, svjesni su globalnog okruženja i motivirani su za postizanje izvrsnosti.

Edukacija zaposlenika potiče osjećaj vrijednosti i samopoštovanja kod zaposlenika, jer kroz svoj profesionalni rast i razvoj doprinose poslovanju tvrtke.

Poslodavac koji brine o zaposlenicima i njihovoj budućnosti ima u svom timu zaposlenike koji su motiviraniji, posvećeniji svom poslu i zadovoljniji.

Je li sada pravo vrijeme za ulaganje u učenje i razvoj? Da, upravo u krizi razvoj treba biti top prioritet kako bi se postigli rezultati. Odlične organizacije će stati i zapitati se koji su to zaposlenici koji mogu pomoći u prevladavanju krize i imaju li potrebna znanja i vještine te podršku koja bi im omogućila da pokažu puni potencijal. Bilo da Vam je potreban samo poticaj u obliku ‘First aid’ programa – webinara i jednodnevnih online radionica ili dugoročniji, strateški online programi, možemo Vam pomoći sa sljedećim temama:


Upravljanje promjenama

Svijet se mijenja. Količina informacija, nestabilnosti, nepredvidljivosti i promjena je velika i bit će sve veća. Istraživanja pokazuju da oko 70% implementacija promjena u tvrtkama završava bezuspješno. Upravo je zato od presudne važnosti da voditelji i drugi zaposlenici, odnosno, cijele organizacije imaju razvijene kompetencije nošenja s promjenama i upravljanja njima.

Pravilnom pripremom zaposlenika na promjenu lakše će ju prihvatiti i biti spremni na promjene koje će se događati u budućnosti.

Na našim treninzima na temu Upravljanja promjenama učimo:

– razumjeti korijen i prirodu procesa promjene te njihovu važnost za organizacijski rast
– kako se osobno nositi s promjenama
– o različitim modelima upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini
– kako planirati i uspješno provoditi promjene u organizaciji

*Zbog boljeg rezultata preporučeno trajanje treninga je 2 dana ili 16 sati, no može se organizirati i kao jednodnevni trening (8 sati). Ukoliko se provodi online preporučuju se četiri ili dva online poludnevna treninga. Moguće je organizirati i ‘First aid’ programe u obliku webinara.


Organizacija rada: Upravljanje vremenom i ciljevima

Znate li koja je svrha vaše organizacije? Ima li vaša organizacija postavljene strateške ciljeve i je li ih mijenjala kako bi se prilagodili novonastalim okolnostima? Jesu li timski i individualni ciljevi usklađeni s organizacijskim? Znate li odrediti prioritete i možete li se fokusirati ili imate osjećaj da vrijeme ‘curi’? Jeste li vi i vaše kolege stalno zaposleni, a ne vidite rezultate? Kako mjerite uspjeh? Kako delegirate da potaknete angažiranost?

Ciljevi nam trebaju kako bi znali gdje idemo, da znamo da smo tamo došli te što trebamo poduzeti da bi do toga došli. A oni se ne mogu ostvariti bez fokusa i efikasnog upravljanja vremenom.

Na našim treninzima učimo:

– o važnosti ciljeva za postizanje rezultata i kako ih najbolje definirati
– o različitim metodologijama postavljanja ciljeva te njihovoj povezanosti s motivacijom i angažiranosti
– kako postavljati ciljeve sa svrhom i povezati ih sa strategijom organizacije
– o ključnim indikatorima uspjeha i kako ih definirati
– kako učinkovito upravljati vremenom
– osvijestiti time stealere, uzorke odugovlačenja te kako osigurati fokus
– kako postavljati prioritete i mijenjati ih u skladu s promjenom ciljeva
– kako delegirati da bismo ujedno bili efikasni, ali i potakli razvoj drugih

*Zbog boljeg rezultata preporučeno trajanje treninga je 2 dana ili 16 sati, no može se organizirati i kao jednodnevni trening (8 sati). Ukoliko se provodi online preporučuju se četiri ili dva online poludnevna treninga. Moguće je organizirati i ‘First aid’ programe u obliku webinara.


Poticanje motivacije, angažiranosti i inovativnosti

Kada ste se zadnji put osjećali angažirano na poslu, kada ste zaista uživali u nekoj aktivnosti i gotovo jedva čekali sljedeći radni dan da nastavite na njoj raditi? Kada ste zadnji put dobili odličnu ideju i osjećali se ushićeno oko nje? Koliko se osjećate motiviranima za obavljanje određenih zadataka? Koliko je tim kolega koji vas okružuje angažiran u postizanju trenutnih ciljeva?

Odlične tvrtke postižu rezultate jer imaju većinu angažiranih zaposlenika. Zaposlenici su angažirani ukoliko imaju osjećaj da na poslu mogu izraziti svoje mišljenje, imati autonomiju nad time što, kada i s kime rade, ukoliko osjećaju da njihov angažman ima svrhu te ukoliko osjećaju da se razvijaju.

Bilo da ste voditelj tima ili ne, razumijevanje faktora koji nas zaista pokreću prema rezultatima je iznimno važno – za osobni pa onda i organizacijski well-being.

Na našim treninzima na ovu temu učimo:

– o tome što je uopće motivacija, angažiranost te kakve veze imaju s postizanjem rezultata
– o vrstama motivacije te kako potaknuti intrinzičnu motivaciju
– što sve potiče angažiranost, a što je kontraproduktivno
– o važnosti svrhe, autonomije, osobnog razvoja i kako ih povezati s postavljanjem ciljeva
– kako se motivirati na obavljanje najmanje zanimljivih zadataka kroz gamification
– kako kroz metode poput design thinkinga kod sebe i drugih potaknuti inovativan način razmišljanja i doći do odličnih ideja.

*Zbog boljeg rezultata preporučeno trajanje treninga je 2 dana ili 16 sati, no može se organizirati i kao jednodnevni trening (8 sati). Ukoliko se provodi online preporučuju se četiri ili dva online poludnevna treninga. Moguće je organizirati i ‘First aid’ programe u obliku webinara.


Nošenje sa stresom i sprječavanje burnouta

O stresu se ovih dana puno priča, gotovo da nema čovjeka koji bi mogao reći da nije pod stresom. Ipak, što biste vi rekli što je to stres? Kako ga vi osjećate? Kao frustraciju, tugu, strah, zbunjenost, opću nelagodu? Jeste li svjesni kad ste pod stresom ili to tek kasnije osvijestite? Slušate li signale koje vam šalje vaše tijelo pod stresom? Kako se nosite sa svime time?

Razlikujemo brojne definicije stresa, ali od svih njih najvažnija je vaša vlastita definicija. Jer svaka osoba ga osjeća na drugi način i zbog drugih razloga. Iako stres, mobilizirajući energiju, organizmu može pomoći da se lakše nosi s trenutnim izazovom, dugotrajno izlaganje stresu može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih posljedica te simptoma burnouta. Burnout se manifestira kroz emocionalnu iscrpljenost, cinizam te nedostatak profesionalnih postignuća.

Osim što je poguban za pojedince, jednako tako i za organizacije.

Stres je neizbježan, posebno u okolnostima u kojima se trenutno svi nalazimo, a neizbježan je i njegov utjecaj na produktivnost i motivaciju zaposlenika. No, može se naučiti ublažiti i na taj način izbjeći teže posljedice.

Na našim treninzima učimo:

– osvijestiti što nam je stresno: koje misli dovode do neugodnih emocija, a onda posljedično i reakcija te ponašanja
– osvijestiti kako stres utječe na naše fiziološke reakcije
– o tehnikama kojima si možemo pomoći te pri tome razlikujemo first aid tehnike usmjerene na simptome te one usmjerene na bolje upoznavanje sebe koje su više usmjerene na rješavanje uzroka
– kako izgraditi otpornost i omogućiti si dugotrajno bolje nošenje s neizvjesnošću, brigama i neugodnim emocijama

*Preporučeno trajanje treninga je 8 sati. Ukoliko se provodi online preporučuju se dva poludnevna treninga. Moguće je organizirati i ‘First aid’ programe u obliku webinara.


Komunikacijske vještine, prevencija i rješavanje konflikata, krizno komuniciranje

Tko su dobri komunikatori? Sjetite se osobe koja po vašem mišljenju ima odlične komunikacijske vještine – u čemu mislite da je njena tajna? Često se s nekim ne razumijete? Dobivate li povratnu informaciju da ste nejasni?

Komunikacija je i izvor i rješenje većine problema s kojima se susrećemo kako poslovno tako i privatno. ‘Dobru komunikaciju’ je teško mjeriti i njen je utjecaj često indirektan pa je se zato često zanemaruje. Zamislite koliko se vremena potroši na rješavanje nesporazuma, na ‘popravljanje’ konflikta koji je nastao zbog krivo odabranih riječi. Koliko bismo samo uštedjeli i dobili kada bismo znali čuti što nam klijent ili kolega zaista želi poručiti.

Uvijek, a u vrijeme krize pogotovo, komunikacija je presudna. Ova kriza nas je sve potaknula da komuniciramo na drugačije načine, pa se postavlja pitanje: kako prenijeti poruke, pogotovo one ključne? Kako biti jasan, transparentan, direktan, odlučan, a opet empatičan, motivirajući, umirujući, energizirajući?

Na našim treninzima učimo:

– biti svjesniji sebe i svog komunikacijskog stila
– kako zaista slušati sugovornika i čuti i ono što nam ne kaže direktno, prepoznati neizgovorene potrebe
– kako jasno komunicirati i osigurati međusobno razumijevanje
– kako upravljati odnosima konstruktivno, čak i ako se s nekim ne slažemo
– kako prevenirati i rješavati već nastale konflikte
– kako komunicirati u vrijeme krize

*Zbog boljeg rezultata preporučeno trajanje treninga je 2 dana ili 16 sati, no može se organizirati i kao jednodnevni trening (8 sati). Ukoliko se provodi online preporučuju se četiri ili dva online poludnevna treninga. Moguće je organizirati i ‘First aid’ programe u obliku webinara.


Nošenje s izazovima rada od kuće i novonastalim obiteljskim izazovima

Prvi put vi i vaša organizacija radite od kuće? Radili ste i ranije remotely, ali ne u ovakvim uvjetima? Trebate se maksimalno fokusirati, ali vam zbog okolnosti to ne ide za rukom? Pada vam motivacija, osjećate da propuštate informacije ili da ste manje povezani s ostatkom tima? Teško se nosite s balansiranjem brojnih poslovnim i privatnih izazova? Želite pomoći članovima obitelji, pogotovo djeci, a ne znate kako?

Za neke tvrtke je zbog prirode posla rad od kuće te rad na daljinu i ranije bio uobičajen, no nekih izazova, kao što je rad s cijelom obitelji (i kućnim ljubimcima) u uvjetima ograničenog kretanja, bolesti, potresa, homeschoolinga nismo mogli biti svjesni.

Radi se o kompleksnim poslovno – privatnim situacijama kojima treba pristupiti imajući širu sliku u vidu i balansirajući rješenje poslovnih izazova s onim obiteljskim, ne zanemarujući pri tome niti jedan segment – jer samo kroz balans jednog i drugog i tvrtka može postizati poslovne rezultate.

Na našim treninzima učimo:

– postati svjesni ključnih izazova upravljanja poslovanjem u kriznom periodu
– kako uspješno komunicirati na daljinu
– kako motivirati sebe i druge na daljinu te poticati angažiranost i inovativnost
– kako se pobrinuti za svoje i tuđe mentalno zdravlje te osigurati balans poslovnog i privatnog

*Preporučeno trajanje treninga je 8 sati. Ukoliko se provodi online preporučuju se dva poludnevna treninga. Moguće je organizirati i ‘First aid’ programe u obliku webinara.


SELECTIO HR Akademija

Funkcija upravljanja ljudskim resursima zadnjih se godina nudi, proziva i nameće kao važan poslovan partner. Od upravljanja ljudskim resursima očekuje se veći strateški doprinos u privlačenju, upravljanju i nagrađivanju talenata.

Stručnjaci u upravljanju ljudskim resursima danas su pozvani pokazati na koji se način mogu i znaju nositi s ovim izazovima.

Program SELECTIO HR Akademija nudi širok spektar praktičnih, osnovnih i specijalističkih znanja koje odgovaraju na pitanja:

  • Čime HR funkcija može doprinijeti poslovanju?
  • Kako HR funkcija može povećati svoju efikasnost i efektivnost?
  • Koja su “kadrovska” područja teritorij HR funkcije, a koja dio zadataka svih menadžera?
  • Osim tradicionalnih “kadrovskih” područja, koja su nova područja potencijalna nadležnost suvremenog HR-a?
  • Koji se procesi i kako mogu standardizirati i automatizirati?

Više detalja o programu možete vidjeti ovdje.


SELECTIO Leadership Akademija

SELECTIO Leadership Akademija je jednogodišnji razvojno – transformacijski grupni program koji kroz 12 tema polaznike vodi kroz proces promjene i razvija leadership vještine potrebne za vođenje timova u 21. stoljeću.
Program SELECTIO Leadership Akademija namijenjen je „mladim“ voditeljima koji nisu formalno pripremani za ulogu voditelja, kao i onima koji osjećaju da bi im takav program pomogao u osobnom razvoju.

Cijeli program je vrlo interaktivan i dinamičan s puno praktičnog rada, a aktivnosti su odabrane tako da sadržajem pokrivaju sva tri područja razvoja kompetencija: znanje, vještine i stavove.

Program je kreiran vodeći se načelima pristupa učenju i razvoju 70:20:10.

Svaki polaznik na početku programa postavlja osobne razvojne ciljeve koji se tijekom programa revidiraju te preuzima svoj dio odgovornosti za vlastiti razvoj.

Vizija programa je raditi na prevenciji fluktuacije zaposlenika, padu motivacije i angažiranosti te na stvaranju nove generacije leadera koji će činiti ključnu razliku između dobrih i izvrsnih tvrtki.

Više detalja o programu možete vidjeti ovdje.


Za sve informacije i prijave molimo obratite se na:

Kristina Popović Vuić
kristina.popovic@selectio.hr
Telefon: 01 6065 257
ili na edukacije@selectio.hr