10.05.2019.

Modul 7 – Upravljanje HR funkcijom II

Sedmi modul jedanaeste generacije Programa usavršavanja iz upravljanja ljudskim resursima “SELECTIO HR Akademija” pod nazivom “Upravljanje HR funkcijom II – etika poslovanja, zakoni i pravilnici, funkcija internog konzultanta” održat će se 24. i 25. svibnja 2019.

Ovaj modul usmjerava se na cjelinu HR funkcije, odnosno na znanja neophodna za cjelovito shvaćanje upravljanja ljudskim resursima. U predzadnjoj nastavnoj cjelini bit će naglasak na etičkom kodeksu poslovanja, na društveno odgovornom poslovanju, zatim na relevantnim propisima koji pokrivaju ovo područje (Zakon o radu i ostali relevantni zakoni, pravilnici). Ujedno će se obuhvatiti elementi ugovora o radu, managerski ugovori, osnove kadrovska administracija itd. U okviru sedmog modula obuhvaćena je uloga HR-a kao internog savjetnika u organizaciji te će u tom smislu naglasak biti na pregovaračkim vještinama, coaching vještinama, znanju izbjegavanja tzv. organizacijskih igara i općenito osvješćivanju različitih uloga HR menadžera.

Cjeline:

  • Etika poslovanja
  • Zakoni i pravilnici
  • Funkcija internog konzultanta

Na kraju ovog modula polaznici će znati:

  • Identificirati zakone koji u različitim segmentima definiraju djelovanje funkcije upravljanja ljudskim resursima
  • Odgovoriti na glavna pitanja menadžera u procesu upravljanja ljudskim resursima
  • Argumentirati i otkloniti najčešće greške menadžera u radu s ljudima
  • Procijeniti najbolji pristup ulozi internog savjetnika u tretiranju pitanja različite kompleksnosti i predznaka
  • Uravnotežiti uloge strateškog partnera menadžmenta, predstavnika zaposlenika, stručnjaka u pravnim i administrativnim pitanjima i sudionika promjena.

Za prijavu molimo vas kontaktirajte gospođu Tanju Prekodravac

e-mailom tanja.prekodravac@selectio.hr, telefonom 01 6065-419 ili telefaksom 01 6065-256.